Työsuojelun valvontaresurssien käyttöä joustavoitettava

08.03.2012

Selvitysmiesten Mikko Hurmalaisen ja Pentti Pekkalan tänään sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikolle luovutettujen esitysten olennaisin ehdotus liittyy EK:n mielestä työsuojelun valvontaresurssien nykyistä joustavampaan käyttöön.

Työsuojelun valvontaresursseja tulee voida kohdentaa koko maassa sekä alueellisesti että asiasisällöllisesti nykyistä joustavammin. Tämä parantaa sekä valvonnan tehokkuutta että taloudellisuutta. Valvontaa pitää kohdentaa ongelmien mukaan. Tämä merkitsisi STM:n valvontaohjauksen voimistamista ja asettaisi ministeriön työsuojeluosaston suunnittelu- ja työnjohto-osaamiselle uuden vaatimustason.

Työsuojelun valvonta on yksi osa valtionhallinnon vastuulla olevista valvontatehtävistä. EK ei näe nyt perusteltuja syitä irrottaa työsuojelua muusta aluehallinnosta. Aluehallintouudistuksen yhteydessä säilytettiin työsuojeluviranomaisten hallintopäätösten itsenäisyys ja STM:n resurssiohjaus työsuojeluhallinnon ja työmarkkinajärjestöjen yhteisen näkemyksen pohjalta. EK:n käsityksen mukaan työsuojeluhallinnon uudistamista voidaan pohtia mahdollisen myöhemmän, koko valtionhallinnon uudistamistarpeita koskevan selvityksen yhteydessä.

Olennaista on, että työsuojeluvalvonta täyttää yhdenvertaisuuden, puolueettomuuden ja ammattitaitoisuuden vaatimukset. Näihin tavoitteisiin päästään parhaiten toteuttamalla työsuojeluhallinnon resurssityöryhmän yksimieliset esitykset, jotka ulottuvat vuoteen 2015. Näillä esityksillä pyritään mm. turvaamaan tarkastajien ammattitaito ja asiaosaaminen sekä valvonnan tasalaatuisuus ajantasaisten valvontaohjeiden kautta. Erityisosaamisen kehittäminen ja keskittäminen kustannustehokkaasti on mahdollista jo nykyhallintorakenteessa.

Lisätietoja :

lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen, EK puh. 0400 423715
yritysturvallisuustoimiston päällikkö Jyrki Hollmén, EK puh. 040 7463687