EK ehdottaa: Varttuneiden työllistymistä on edistettävä jakamalla työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksia

Ikääntyneiden työntekijöiden työllisyys kohentuisi, jos osa työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksista siirrettäisiin yksittäisen työnantajan vastuulta suuremman työnantajajoukon kannettavaksi, painottaa EK:n johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari. 

Omavastuun rajoittamisella voidaan vähentää työnantajan taloudellista riskiä palkata ja pitää työntekijöitä, joilla on muita korkeampi todennäköisyys päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle.

– Eläkejärjestelmä ei saa asettaa työntekijöitä eriarvoiseen asemaan. Työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset tulisikin jakaa erityisesti silloin, mikäli henkilö on palkattu lähellä eläkeikää, hän on ollut vain lyhyen aikaa työnantajan palveluksessa tai siirtynyt jo aikaa sitten pois työnantajan palveluksesta, arvioi Rantahalvari.

EK pitää työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuuta perusteltuna. Se kannustaa työnantajia huolehtimaan työntekijöidensä työkyvystä, mikä tukee työurien pidentämistä ja eläkemenojen hallintaa. Haittapuolena on, että omavastuu nostaa työllistämiskynnystä ja lisää varttuneiden työntekijöiden irtisanomisia vähennystilanteissa.

– Työnantaja voi omilla toimillaan estää eräiden sairauksien aiheuttamia työkyvyn menetyksiä. Osa työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuu kuitenkin sairauksista, joihin työnantaja ei voi oikeasti vaikuttaa ja silloin työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuu on yksittäiselle työnantajalle kohtuuton, toteaa Rantahalvari.

Työnantajan omavastuun muuttamisella ei ole vaikusta työntekijöiden eläkkeisiin. Oikeus eläkkeeseen olisi jatkossakin riippumaton siitä, onko työnantajalla omavastuuta työntekijöidensä työkyvyttömyyseläkkeistä vai ei.