Työurien pidentäminen olisi ollut välttämätöntä

21.03.2012

Järjestöjen yritys täyttää hallituksen asettama toimeksianto ei johtanut tulokseen, eikä edellytyksiä neuvottelujen jatkamiseen ole. SAK ja STTK hylkäsivät eläkepolitiikan uudistamiseen, nuorten työllistymisen tehostamiseen ja työssä jatkamisen kehittämiseen tähtäävän toimenpidekokonaisuuden.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen työuraneuvottelujen loppuvaiheessa esillä ollut ehdotus olisi antanut hyvän pohjan työurien pidentämiselle. On valitettavaa, että SAK ja STTK hylkäsivät eläkepolitiikan uudistamiseen, nuorten työllistymisen tehostamiseen ja työssä jatkamisen kehittämiseen tähtäävän toimenpidekokonaisuuden. Järjestöjen yritys täyttää hallituksen asettama toimeksianto ei johtanut tulokseen, eikä edellytyksiä neuvottelujen jatkamiseen ole.

Talouden rakenteelliset ongelmat ovat suuria. Hallitus joutuu nyt kehysriihessä entistäkin kipeämpien leikkausten eteen, koska järjestöt eivät kyenneet vastuullaan oleviin työurien pidentämiseen tähtääviin toimiin. Toivottavasti palkansaajakeskusjärjestöjen hylkäämä ehdotuskokonaisuus kuitenkin antaisi hallitukselle eväitä kehysriihessä tehtäviin ratkaisuihin.

Hyvinvointimme turvaaminen vaatii nykyistä korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria voimakkaasti heikentyvän huoltosuhteen ja eläkemenojen kasvun vuoksi. Lisäksi valtiontalouden rakenteellisten ongelmien hoito vaatii työn määrän lisäämistä.

Olennaisten ja välttämättömien ratkaisujen väistely ei voi olla heikentämättä Suomen taloudellista tilaa. Se antaa valitettavan viestin siitä, ettemme kykene tarpeellisiin ratkaisuihin.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat sopineet ja myös hallitusohjelmassa on todettu, että keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä on saatava nousemaan 62,4 vuoteen 2025 mennessä. Tämän toteuttamisessa tarvittavien ratkaisujen lykkääminen ei poista tarvetta nostaa eläkkeellesiirtymisikää. Mitä myöhemmin ratkaisut tehdään, sitä rajumpia uudistuksia tarvitaan.

Lisätietoja:

Johtaja Jukka Ahtela 040-550 7978
Lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen 0400-423 715