Uuden osinkoverojärjestelmän rakenne pettymys

04.04.2013

Hallitus on tänään ilmoittanut muuttavansa kehysriihessä tekemäänsä päätöstä osinkoverotuksesta.
Myönteistä on, että listayhtiöiden osinkoverotukseen suunniteltua kiristystä lievennettiin ja että sovitusta yhteisöverokannan alennuksesta pidetään kiinni.

Listaamattomien yritysten osinkoverotukseen esitetään nyt varsin toisentyyppistä mallia kuin kehysriihessä. Euromääräisen rajan tuominen osaksi osinkoverojärjestelmää on omiaan vääristämään keinotekoisesti osingonjako- ja investointipäätöksiä. Toimivampaan lopputulokseen olisi päästy veronalaisuus- ja tuottoprosentteja tarkistamalla, toteaa EK:n johtaja Jussi Mustonen.

Nyt esitetty malli ei juurikaan kevennä, ja joissakin tapauksissa jopa kiristää, keskisuurten ja suurten listaamattomien yritysten osingonjaon kokonaisverorasitusta nykytilanteeseen verrattuna. Nämä yritykset ovat merkittäviä Suomen taloudessa ja erityisesti niiden työllistävä vaikutus on suuri. On valitettavaa, että nyt esitetty malli ei kannusta näitä yrityksiä ja yrittäjiä kuten kehysriihessä esitetty malli olisi tehnyt.

Viime päivien verokeskustelu on tulvinut yli äyräiden. Tässä tilanteessa on hyvä, että hallitus pystyi päättämään nopeasti muutoksista eikä jäänyt odottamaan syksyn budjettiriihtä. Tämä pienentää yritysten epätietoisuutta verotuksen tulevaisuudesta.

Lisätietoja:

Johtaja Jussi Mustonen, puh. 040 507 7262

Johtava ekonomisti Penna Urrila, puh. 040 570 7860

Veroasiantuntija Virpi Pasanen, puh. 040 749 0660