Ydinvoimalle on varmistettava kestävän energian asema EU:n taksonomiassa – pallo on nyt jäsenmailla

03.01.2022

Komissio on antanut jäsenmaille esityksen siitä, että ydinvoima sisällytettäisiin EU:n ilmastoluokitteluun eli taksonomiaan. Suomen hallituksen on nyt vaikutettava neuvostossa kaikin keinoin ydinvoimamyönteisen lopputuloksen puolesta. Se olisi sekä ilmaston että Suomen kansantalouden etu, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

EU edistää vaiheittaista taksonomiauudistusta, jonka tavoitteena on ohjata sijoituksia ja rahoitusta ilmastomyönteisiin hankkeisiin. Komissio esitti uuden vuoden aattona jäsenmaille ehtonsa sille, kuinka ydinvoima ja kaasu voisivat saada taksonomiassa kestävän energiamuodon aseman. Ydinvoimalle komissio asetti tiukat ehdot liittyen esimerkiksi säteilyturvaan ja hiilidioksidipäästöihin. Suomen hallitukselta odotetaan kannanottoa asiaan 12.1. mennessä.

”Olemme vedonneet komissioon, jotta eri energiamuotojen ilmastoluokittelu tehtäisiin aitoja päästövaikutuksia arvioiden ja teknologianeutraalisti, asiantuntija-arvioita kuunnellen. Tämä on olennaista, sillä ydinvoima on hiilipäästötön tapa tuottaa sähköä, ja sen kestävyys edellyttää investointeja myös jatkossa”, arvioi EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Kyseessä on Häkämiehen mukaan aivan olennainen asia sekä ilmaston että Suomen kansantalouden näkökulmasta:

”Ydinvoima on keskeinen edellytys sille, että saamme jatkossakin yritystemme ja kuluttajien käyttöön mahdollisimman toimitusvarmaa ja kohtuuhintaista sähköä. Yhtä välttämätön ydinvoima on ilmastotavoitteiden saavuttamiselle. Ilmastokäänteen onnistuminen tulee edellyttämään yrityksiltä Suomessakin massiivisia investointeja vähäpäästöisiin tuotanto- ja energiamuotoihin. Siksi on elintärkeää, että taksonomian pelisäännöt tukevat puhtaiden investointien rahoitusta sekä olemassa olevan päästöttömän energiainfran huoltoa.”

Maakaasu on välttämätön siirtymävaiheen energiamuoto

Suomi ja elinkeinoelämä tarvitsevat toistaiseksi myös maakaasua, Häkämies muistuttaa:

”Maakaasulla on keskeinen rooli siirtymävaiheen energiaratkaisuna. Sitä tarvitaan täydentävänä energialähteenä, jolla voidaan edistää sääolosuhteista riippuvaisten uusiutuvien energiamuotojen kuten tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä. Kaasulla on täten tehtävänsä myös ilmastonmuutoksen torjunnassa. Lisäksi se on perusteltua huoltovarmuuden näkökulmasta.”  

Ydinvoiman ja kaasun osalta jäsenmaiden ja parlamentin lopullista päätöstä odotetaan alkuvuodesta.