Terveys ensin – koronan torjunnan ohella turvattava myös yritysten toiminta

13.03.2020

Koronavirusepidemia on vakava tilanne koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Sen yli pääsemiseksi tarvitaan kaikkien toimijoiden saumatonta yhteistyötä. Suomessa tulee päättäväisesti tehdä kaikki mahdollinen, jotta epidemian yli päästään mahdollisimman pienin pysyvin vahingoin.

Suomessa on aina kyetty toimimaan yhdessä vaikeina aikoina. EK tukee maan hallituksen ja viranomaisten tekemää tärkeää työtä epidemian ja sen vaikutusten hillitsemiseksi. Hallituksen tulee myös ripeästi tehdä päätöksiä, joilla vaikeuksiin joutuneiden yritysten toimintaa autetaan ja vakautetaan”, toteaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Yritysten tilanne on koronaviruksen vuoksi dramaattisesti muuttunut niin toimitusketjujen, rahoituksen saatavuuden kuin tulevan toiminnankin osalta. Siksi yrityksissä tulee ennakkoluulottomasti ottaa käyttöön kaikkia lainsäädännön ja työehtosopimusten mahdollistamia keinoja, joilla toimintaa voidaan vakauttaa ja työpaikkoja säilyttää.

Valtiovallan tulee nopeasti ottaa käyttöön kaikki mahdolliset keinot yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi. Akuutteihin likviditeettivaikeuksiin joutuneiden yritysten tukeminen on kotimaisen talouspolitiikan tärkein tavoite tässä poikkeustilanteessa. Tavoitteena tulisi olla, ettei yksikään elinkelpoinen yritys kaatuisi koronaviruksen kaltaisen, lopulta ohimenevän kriisin vuoksi. Tämän varmistamiseksi EK esittää seuraavaa laajaa toimenpidepakettia nopealla aikataululla voimaan:

  • Oma-aloitteisten verojen tilityksiin määräaikainen lykkäys. Esimerkiksi mahdollisuus lykätä 3 kk ajalta työntekijöiden tuloveron ennakonpidätyksiä sekä yhteisöveron ennakoiden maksua vuodella eteenpäin. Lisäksi veroihin liittyvien ulosottojen jäädyttäminen esimerkiksi 3 kk ajaksi 1.3.2020 alkaen.
  • Arvioitavaksi mahdollisuus pidentää TyEL- ja YEL-maksujen maksuaikaa poikkeuksellisissa oloissa.
  • Huolehtiminen Finnveran häiriöttömästä toimintakyvystä vientitakauksissa, sen lainaehtojen tilapäinen helpottaminen ja erityistoimien aloittaminen käyttöpääomarahoituksessa tilapäisiin vaikeuksiin joutuneiden yritysten kohdalla.
  • Työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin tuottojen varmistaminen niin, että yhtiöt saavat tilapäisen poikkeuksen vakavaraisuuslainsäädäntöön vuosien 2008–2009 finanssikriisin tavoin.
  • Pankkisääntelyyn tehtävät muutokset, jotka avaavat pankeille mahdollisuuksia joustaa yritysten tilapäisissä vaikeuksissa.
  • Työlainsäädännön muuttaminen niin, että lomautuksiin liittyvät neuvottelu- ja ilmoitusajat lyhenevät ja määräaikaisen työntekijän lomauttaminen olisi mahdollista erityisesti poikkeuksellisissa taloudellisissa tai tuotannollisissa oloissa.
  • Valtion eri toimijoille laajennettu mahdollisuus merkitä yritysten liikkeelle laskemia joukkovelkakirjalainoja ja yritystodistuksia.
  • Pienet muutokset mm. verolainsäädäntöön, jolla voidaan kohdennetusti tukea kansalaisia ja yrityksiä poikkeustilanteessa. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen laajentaminen niin, että vähennystä saa myös omien lasten perheille hankitusta kotitaloustyöstä sekä ikääntyneiden kotipalveluihin korotettu vähennys.

Lisätietoja:

Johtaja, pääekonomisti Penna Urrila, puh. 040 570 7860

Pk-johtaja Jouni Hakala, puh. 050 400 1767

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, (haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Mari Haaviston kautta,  puh. 050 395 6135)