Opintotuen pitää kannustaa ripeään valmistumiseen

Selvitysmies, professori Roope Uusitalon raportti opintotuen uudistamisesta julkistettiin eilen. Opetus- ja kulttuuriministeriö oli pyytänyt häneltä ehdotusta opintotukijärjestelmän uudistamiseksi niin, että tuloksena olisi hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron säästö.

Säästöt toteutettaisiin Uusitalon ehdotuksessa pienentämällä korkeakouluopiskelijoiden opintorahaa samalle tasolle kuin toisen asteen opiskelijoilla eli 250,28 euroon kuukaudessa, vähentämällä opintotukikuukausien enimmäismäärää ja nostamalla opintojen edistymisvaatimusta. Opintolainan valtiontakausta esitetään nostettavaksi siten, että opintorahan, asumislisän ja opintolainan summa nousisi 1100 euroon kuussa.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK pitää tärkeänä, että opintotuki turvaa jatkossakin mahdollisuudet tasavertaisiin opiskelumahdollisuuksiin. Opintotuen on myös mahdollistettava kokoaikainen opiskelu.

– Uusitalon ehdotus täyttää nämä kriteerit, koska opintorahan pienennykset korvataan turvallisella opintolainalla. Kaikilla on jatkossakin mahdollisuus korkeakouluopintoihin, esimerkiksi vanhempien tulotasoon katsomatta, painottaa EK:n asiantuntija Marita Aho.

EK on pitänyt esillä sellaista mallia, jossa opintotukeen luotaisiin nykyistä vieläkin voimakkaampi kannustin tavoiteajassa valmistumiseen.

Opiskelija saisi tavoiteajassa valmistuessaan samat tuet kuin nykyisin, mutta osa opintorahasta maksettaisiin vasta valmistuttua. Opintojen aikana kokoaikainen opiskelu turvattaisiin opintolainalla. Valtiolle muutos olisi kustannusneutraali, edellyttäen että kaikki valmistuisivat ajoissa. Työurien pidentyessä valtiolle kertyisi satojen miljoonien säästöt. Jos kaikkien työurat pitenisivät vuodella, valtiotalouteen tulisi jopa kahden miljardin euron pelivara.

– EK:n ehdotuksessa säästöt valtiontalouteen tulisivat vasta viiveellä. Osa positiivisista talousvaikutuksista tulisi ”mutkan kautta”, työurien pidentyessä. Uusitalon ehdotus vastaa hallituksen säästötavoitteisiin suoremmin, selventää  johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari.

EK:n mielestä on kuitenkin ehdottoman tärkeää varmistaa, että opiskelijoiden opintoihin liittymätön työssäkäynti ei lisäänny opintotukiuudistuksen myötä. Tavoite nopeuttaa opintoaikoja ja varhentaa valmistumista on prioriteetti.