Ajankohtainen työmarkkinatilanne, syyskuu 2014

02.09.2014

Työmarkkinoilla eletään pitkien sopimuskausien aikaa. Pääosa voimassa olevista työehtosopimuksista on kolmivuotisia tai hieman lyhyempiä.

Työmarkkinoilla voimassa pitkät sopimuskaudet

EK:n jäsenliittojen työehtosopimuksista valtaosa eli 250 sopimusta noudattelee työmarkkinakeskusjärjestöjen 25.10.2013 solmimaa työllisyys- ja kasvusopimusta. Nämä sopimukset kattavat 88 prosenttia EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä.

Uudet sopimukset voimaan eri tahtiin

Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset uudet työehtosopimukset ovat astuneet tai astuvat voimaan kullakin alalla sen jälkeen, kun entiset sopimukset päättyvät.

Lokakuussa 2014 astuvat voimaan muun muassa energiateollisuuden ja viestintäalan sopimukset.

Uudet työehtosopimukset päättyvät pääosin lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana.

Myös keskitetyn ulkopuolisilla aloilla uusia sopimuksia

Keskitetyn työmarkkinaratkaisun ulkopuolella on noin 40 sopimusalaa, joilla työskentelee runsaat 100 000 palkansaajaa EK:n jäsenyrityksissä.

Uusista työehtosopimuksista on sovittu muun muassa lentoliikenteessä sekä elintarviketeollisuuden ja rakennusalan työntekijöillä.

Palkkaratkaisu sovittu kahdelle vuodelle, kolmas vuosi avoin

Uusissa työehtosopimuksissa palkankorotukset on sovittu kahdelle ensimmäiselle vuodelle. Ensimmäinen korotus on 20 euroa kuukaudessa ja toinen korotus on 0,4 prosenttia. Ensimmäinen korotus tulee voimaan 4 kuukautta sopimuksen alkamisesta ja toinen 12 kuukautta ensimmäisen korotuksen jälkeen.

Korotusten toteuttamistavasta on sovittu hieman eri tavoin eri sopimuksissa. Myös korotusten toteuttamisajoissa on eroavuuksia. Teknologiateollisuuden sopimusaloilla palkantarkistusten toteutustavasta, ajankohdasta ja suuruudesta voidaan sopia paikallisesti.

Kolmannen vuoden palkkaratkaisu on avoin. Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta kesäkuussa 2015.

Jatkuvaa neuvottelua edistetään

Uusissa työehtosopimuksissa pyritään edistämään sopijaosapuolten yhteistoimintaa ja jatkuvaa neuvottelua myös työehtosopimusten voimassaolon aikana.

Jatkuvan neuvottelun tai työryhmien työn kohteena ovat muun muassa työaikajärjestelyt, sairauspoissaolot, paikallisen sopimisen edistäminen, vuokratyön käyttö ja yksilölliset työura- tai työkaarisuunnitelmat.