Alijäämät kasvussa

11.03.2013

Julkisen talouden tasapaino on heikentynyt selvästi viime kuukausina. Maaliskuun alussa laaditun kansantalouden tilinpidon mukaan valtion alijäämä nousi vuonna 2012 noin 7,5 miljardiin euroon.

Hallituksen tavoitteena on painaa vuoteen 2015 mennessä valtion alijäämä alle prosenttiin suhteessa BKT:hen eli noin 2 miljardiin euroon. Odotettua heikommat luvut tekevät hallituksen alijäämätavoitteen saavuttamisen entistä toivottomammaksi, sanoo EK:n vastaava ekonomisti Simo Pinomaa.

Myös kuntatalous oli viime vuonna odotettua enemmän alijäämäinen. Kuntien alijäämä nousi yli 2 miljardiin euroon. Tämä lienee kaikkien aikojen ennätys niin euromääräisesti kuin suhteessa BKT:hen.

Valtion ja kuntien yhteenlaskettu alijäämä turposi viime vuonna 9,5 miljardiin euroon. Tämä on 1,5 miljardia enemmän kuin valtionvarainministeriö vielä viime syksynä ennusti. On selvää, että valtiolla ja kunnilla on suuri tarve painaa alijäämiä pienemmiksi.

-Vuoden 2013 alkuun ajoitetut ansiotulo- ja arvionlisäveron kiristäminen toki tuovat valtion kassaan rahaa. Ne eivät kuitenkaan ratkaise perusongelmaa, joka on menojen nopea kasvu, Pinomaa painottaa.

Syynä kasvaneeseen alijäämään on menojen voimakas kasvu. Valtion ja kuntien menot lisääntyivät viime vuonna selvästi muun kansantalouden kehitystä nopeammin. Tulojen suhde BKT:hen sen sijaan pysyi likimain edellisen vuoden tasolla.