Apua Venäjän valloitukseen

14.11.2013

Venäjä on suomalaisille yrityksille yhä mahdollisuuksien maa. Vaikka maan talouskasvu on osoittanut hiipumisen merkkejä, on kansalaisten kulutus edelleen kasvussa. Yritysten Venäjä-tietouden jakaminen Business Team for Russian kautta antaa paremmat edellytykset toimia itänaapurin markkinoilla, sanoi East Officen tuore toimitusjohtaja Raimo Valo 13.11. Yrittäjävaltuuskunnan kokouksessa.

East Officen jäsenkyselyn mukaan suomalaisia houkuttelevat Venäjälle erityisesti kasvavat markkinat, yrityksen oma kilpailukyky ja osaaminen sekä pitkällä aikavälillä Venäjän WTO-jäsenyys.

Samassa kyselyssä 80 prosenttia vastaajista mainitsi Venäjän toimintaympäristön suurimpina haasteina poliittisen riskin sekä byrokratian ja korruption. Suomalaiset eivät lähde korruptiolla sujuvoittamaan liiketoimiaan, mutta hallinnollisiin esteisiin tulee varautua.

– Paikallishallinnon poukkoilevuus ja ennalta arvaamattomuus hankaloittaa usein liiketoimintaa. Itse sisällytin vuosibudjettiin 25 prosenttia momentille ”yllätykset”. Kaikki tähän varatut rahat tuli käytettyä, vuosia pankkisektorin johtotehtävissä Venäjällä toiminut Valo sanoi.

Hyvä maine

Suomalaisilla on hyvä maine Venäjällä. Olemme luotettavia kauppakumppaneita ja suhteet maidemme välillä ovat hyvät joka tasolla.

– Itse asiassa olemme ainoa naapurimaa, josta venäläiset pitävät. Tämän johdosta voi sanoa, että pääsemme monessa asiassa helpommalla kuin muut, totesi Valo.

Ongelmia ei aina voi poistaa, mutta tilannetta voi helpottaa ja useimmat ongelmat voi välttää toimimalla oikein.

– Tähän on nyt enemmän apua tarjolla kuin aikaisemmin. EK:n, East Officen ja Suomalais-Venäläisen kauppakamarin mudostama Business Team for Russia kykenee auttamaan yrityksiä niiden Venäjän-toiminnan kaikissa kehitysvaiheissa, sanoi Valo.