Tavoitteeksi transatlanttiset sisämarkkinat

25.02.2022

Euroopan ja USA:n markkinoiden sääntelyerot nousivat vahvasti esille, kun elinkeinoelämän edustajat tapasivat Etelärannassa 25.2.2022 vierailleen USA:n kongressin delegaation. Erityisesti digitalisaatiossa ja vihreässä taloudessa nähtiin paljon yhteisiä tavoitteita, mutta turhat sääntelyerot vaikeuttavat yritysten toimintaa Atlantin molemmin puolin.

”Aidosti toimivat Transatlanttiset sisämarkkinat on oltava EU:n ja USA:n yhteinen kunnianhimoinen tavoite”, korosti tilaisuuden isäntänä toiminut EK:n kauppapolitiikan johtaja Timo Vuori. Äskettäin käynnistynyt EU-USA Trade & Technology Council tarjoaa konkreettisen mahdollisuuden perata markkinoiden sääntelyä ja sopia syvemmästä yhteistyöstä sääntelyssä ja standardisoinnissa. Vuoren mukaan länsimaisten demokratioiden on nyt entistä tiiviimmässä yhteistyössä puolustettava avointa markkinataloutta ja tervettä kilpailua sekä kestävää kasvua.

USA:n kongressin edustajille yrityskokemuksista molemmilla markkinoilla avasivat käytännönläheisesti Neste Oyj:n johtaja Minna Aila ja Microsoft Oy:n johtaja Esa Kaunistola, jotka vaikuttavat myös EK:n EU- ja kauppapoliittisen valiokunnassa. Sääntelyerot vaikeuttavat välillä markkinoiden tehokasta toimintaa ja parhaan mahdollisen teknologian täysimittaista hyödyntämistä. Yrityksille ne voivat olla jopa markkinoillepääsyn este tai ainakin merkittävä kustannuserä.

Näkemyseroja digitalisaatiossa ja ilmastotoimissa

EU:n ja Suomen toimista digitalisaation ja vihreän siirtymän vauhdittamisessa kertoi amerikkalaisille vieraille EK:n asiantuntijat Juho Mäki-Lohiluoma ja Janne Peljo. USA:n kongressin edustajat kantoivat huolta sitä, että EU yksipuolisesta uhkaa ylisäännellä digitaalisia markkinoita ja ottaa käyttöön ilmastotoimena hiilitullit.

Keskusteluissa nousi esille tarve tiivistää transatlanttista yhteistyötä myös tältä osin, sillä mitä yhdenmukaisempaa on digitaalisten markkinoiden sääntely, sen vahvemmin EU ja USA luovat yhdessä globaaleja pelisääntöjä uudelle taloudelle. Esimerkiksi henkilötietojen käsittelyssä on vielä isoja ongelmia.

Myös ilmastotoimissa EU:n ja USA:n yksituumaisuus olisi toivottavaa. Molempien toivotaan edistävän ympäristöteknologiatuotteiden tullittomuutta valmistelleita neuvotteluita, jotka kariutuivat muutama vuosi sitten. Nyt neuvottelujen uudelleenkäynnistämistä valmistellaan ja EK kartoittaa myös parhaillaan suomalaisyritysten tarpeita cleantech-tuotteiden kaupan vauhdittamiseksi maailmanlaajuisesti.

Ulkoministeriö kauppapoliittisen yksikön päällikkö Pasi-Heikki Vaaranmaa muistutti omassa alustuksessaan monenkeskisen kauppajärjestelmän hyödyistä niin EU:lle kuin USA:lle. Maailman kauppajärjestö WTO ja sen riidanratkaisu se on yhä ainoa toimiva järjestelmä puuttua esimerkiksi Kiinan tai Venäjän luomiin kaupanesteisiin. USA on toistaiseksi ollut yllättävän passiivinen WTO:n kehittämistoimissa.

Tilaisuuden lopuksi EK:n johtaja Timo Vuori korosti tarvetta jatkaa säännöllistä dialogia eurooppalaisten ja amerikkalaisten vaikuttajien kesken kaupan, teknologian ja vihreän talouden sääntelyssä. Ennen koronarajoituksia EK vierailu vuosittain Washingtonissa suomalaisyritysten kanssa ja tätä yhteistyötä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.

Osana EU:n ja USA:n hallintojen yhteistyötä USA:n kongressin delegaatio vierailee vuosittain Brysselissä EU:n vieraana ja samalla yhdessä EU-jäsenmaassa, tällä kertaa Suomessa, minkä johdosta EK järjesti kauppaa, teknologiaa ja vihreää kasvua käsittelevät asiantuntijakeskustelun.

Kongressin edustajien arvion mukaan yhteisiä tavoitteita löytyy mm. digitalisaatiossa ja vihreässä taloudessa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoftin johtaja Esa Kaunistola (kuvassa) ja Nesteen johtaja Minna Aila avasivat kongressin edustajille yrityskokemuksista molemmilla markkinoilla.