Big data on digitalouden polttoaine

28.04.2015

Digitaalisten sisämarkkinoiden suureksi kirittäjäksi on muodostunut suurten digitaalisten tietomassojen eli ns. big datan hyödyntäminen. Ruotsin elinkeinoelämän keskusliiton tilaisuudessa Brysselissä painotettiin big datan ajankohtaisuutta.

Big data on monipuolinen ja käytännössä ehtymätön tietolähde. Se on liian iso tietomassa, jotta sitä voitaisiin käsitellä manuaalisesti. Kuluttajien lisäksi myös elinkeinoelämä itse tuottaa valtavia määriä tietoa, jonka analysoinnissa piilee monia mahdollisuuksia.

DIGITALEUROPEn ruotsalainen puheenjohtaja Peter Olsson nosti esille big datan käytön perinteisillä aloilla. Suomalaisittain ilahduttavasti hän viittasi Helsingin bussiliikenteeseen, joka on onnistunut suuren datan tuomilla hyödyillä vähentämään polttoaineen kulutusta ja päästöjä sekä parantamaan asiakastyytyväisyyttä.

Big datan hyödyntäminen ei ole uusi ajatus. Esimerkiksi Yhdysvalloissa jo Chicagon kaupunkia rakentaessa hyödynnettiin hyvin aikaisessa vaiheessa asukkaiden mielipiteitä ja kulutustottumuksia, joita selvitettiin suurilla kyselytutkimuksilla.

Nykyisin tietoverkot, ihmiset ja laitteet tuottavat tietoa, jonka määrä on valtava verrattuna perinteisiin kyselytutkimuksiin. Tämän tiedon käsittely vaatii resursseja, teknologiaa ja osaamista, joita kaikkia on yhä liian vähän.

Tuoreus tuo mukanaan haasteita ja mahdollisuuksia

Data on poltto- ja voiteluaine nykyaikaiselle tutkimus- ja kehittämistoiminnalle. Uutuus tekee siitä myös suuren haasteen päättäjille Suomessa ja Euroopan unionissa.

Yksityisyyden suoja digitaalisessa maailmassa – jossa tuotamme kaikki valtavan tietomassan – on erittäin keskeisessä roolissa. Tietoverkoissa data syntyy globaalisti ja globaaliksi, minkä vuoksi on tärkeä huomioida suomalaisten ja eurooppalaisten käyttäjien yksityisyys. Myös tietoverkkojen käyttäjän oma rooli ja valveutuneisuus korostuvat.

Elinkeinoelämällä on mahdollisuus valjastaa big data tehokkaaseen käyttöön. Näin saadaan osaamista, jolla suuria tietomassoja pystytään hyödyntämään ja osataan vastata sen tuomiin haasteisiin.

Big data on ennen kaikkea arvokas resurssi. Se pitää oppia tuntemaan ja hyödyntämään, jotta myös sen ongelmakohtiin voidaan tarttua. Eteenpäin ei päästä pelkästään rajoittamisen ja kieltämisen kautta. Big datan kasvavan käytön tyrehdyttäminen ei ole myöskään kuluttajan etu. Eurooppa voi olla big datan edelläkävijä.

Big data on polttoaine, jolla ei ole öljyhuippua.