Brexit: IPR ja tietosuoja sopimuksettomassa tilanteessa

17.09.2019

EU:n sisällä henkilötiedot siirtyvät ilman sen kummempia toimenpiteitä, mutta kolmansien maiden osalta tarvitaan siirtoperuste.

Sopimuksettomaan Brexitiin kannattaa jo nyt varautua dokumentoimalla ja sopimalla siirtoperuste. Konsernin sisäisiin siirtoihin voidaan käyttää ns. sitovia käyttösääntöjä ja muiden kanssa sopia komission valmiiden mallilausekkeiden käytöstä.

Myös EU-laajuisiin teollisoikeuksiin sopimukseton Brexit vaikuttaisi välittömästi, sillä EU-tavaramerkit ja yhteisömallit eivät enää kattaisi UK:ta. Brexit-hetkellä EU-rekisterissä olevat tavaramerkit ja yhteisömallit säilyvät todennäköisesti voimassa kansallisina oikeuksina UK:ssa, mutta uudet rekisteröinnit edellyttäisivät erillistä UK-hakemusta. Brexit-hetkellä vireillä olevista EU-hakemuksista olisi eropäivästä 9kk aikaa tehdä kansallinen UK-hakemus.