CETA-sopimuksen allekirjoittaminen merkittävä askel suomalaisyrityksille

31.10.2016

EU:n ja Kanadan välinen CETA-vapaakauppasopimuksen voimaan saaminen on askeleen lähempänä, kun se allekirjoitettiin EU:n ja Kanadan välisessä huippukokouksessa sunnuntaina. EU:n sisäiset ongelmat sopimuksen hyväksymisessä toimivat varoittavana esimerkkinä tulevissa kauppaneuvotteluissa.

Elinkeinoelämä odottaa nyt Euroopan parlamentilta asian pikaista käsittelyä ja sopimuksen nopeaa voimaan saattamista.

– CETA-sopimus tarjoaa eurooppalaisille yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia Kanadan markkinoille. Sopimus purkaa kaupanesteitä ja alentaa kaupankäynnin kustannuksia, joten sen odotetaan lisäävän eurooppalaisten yritysten vientiä arvioilta noin 25 prosentilla. Viennin kasvu olisikin nyt tervetullut asia niin Suomen kuin EU:n taloudelle, EK:n johtaja Taneli Lahti toteaa.

EU:n toimintakyky varmistettava

EU:lla on meneillään useita neuvotteluita uusista vapaakauppasopimuksista. Näiden sopimusten onnistuneella voimaansaattamisella olisi merkittävä myönteinen vaikutus EU:n ja Suomen talouteen.

-EU:n sisäiset ongelmat CETA-sopimuksen hyväksymisessä toimivatkin varoittavana esimerkkinä. Samanlainen epävarmuuden tila ei voi toistua jokaisen vapaakauppasopimuksen kohdalla vaan EU:n toimintakyvystä on pidettävä huolta. Kauppapolitiikka kuuluu EU:n toimintavaltaan, eikä sen pidä jäädä yksittäisten jäsenmaiden sisäisten ongelmien vangiksi, Lahti sanoo.

CETA-sopimus tuo konkreettisia hyötyjä yrityksille

Suurin osa tulleista poistuu heti sopimuksen tullessa voimaan ja mahdollistaa arvioilta 470 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Tämä summa kasvaa, kun loput tullit poistuvat asteittain ja vienti kasvaa. Suomen kannalta merkittäviä tullin poistoja tehdään mm. moottoriajoneuvoille ja aluksille sekä jalostetuille elintarvikkeille (alkoholijuomat, makeiset).

Palvelukaupan osalta sopimus tuo lisää toimintavarmuutta yrityksille ja uutta markkinoillepääsyä esimerkiksi meriliikenteessä. Sopimus helpottaa myös esimerkiksi työntekijöiden väliaikaisia siirtoja EU:n ja Kanadan välillä. Palvelukaupan osalta sopimuksen EU:lle tuomien hyötyjen arvioidaan olevan noin 5,8 miljardia euroa vuosittain.

Sopimuksen yksi merkittävimmistä onnistumisista on Kanadan aluetason julkisten hankintojen osittainen avautuminen eurooppalaisille yrityksille. CETA-sopimuksen myönnytykset menevät pidemmälle kuin Kanadan missään muussa sopimuksessa tehdyt sitoumukset ja tuovat siten eurooppalaisille yrityksille merkittävää kilpailuetua.

Kanada perustaa myös sähköisen hankintasivuston, jolle keskitetään tieto kaikista tarjouskilpailuista. Tämä on tärkeä uudistus erityisesti pienempien yritysten kannalta, kun tietoa uusista liiketoimintamahdollisuuksista julkisten hankintojen osalta löytyy keskitetysti.

Yksi CETA:n merkittävimmistä helpotuksista on päällekkäisistä testausvaatimuksista luopuminen joillakin aloilla. EU ja Kanada hyväksyvät jatkossa toisen alueella annetut vaatimustenmukaisuutta arvioivat sertifikaatit (mm. sähkö-, elektroniikka-, konealalla sekä mittauslaitteissa). Tämä tarkoittaa sitä, että EU:n vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset voivat testata EU-tuotteiden ja varmistaa, että ne vastaavat Kanadan vaatimuksia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten vapaakauppasopimukset voivat keventää yritysten taakkaa ja kustannuksia vaarantamatta kummankaan osapuolen sääntelyn tasoa.