Digitaalisia sisämarkkinoita yritetään sorvata kuntoon EU:ssa

13.10.2015

Digitalisaatio muokkaa markkinoita, toimialoja ja ekosysteemejä luoden uudenlaisia mahdollisuuksia sekä yrityksille että kansalaisille. Suomessa julkistettiin keväällä arvio, että yksin teollisen internetin liiketoiminta toisi onnistuessaan 12 miljardilla eurolla investointeja ja 48 000 työpaikkaa.

Sekä Suomessa että EU:ssa on tärkeää luoda kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka kannustaa yrityksiä investoimaan ja satsaamaan digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

Digitaalisten sisämarkkinoiden strategian toimeenpano etenee

Euroopan komissio julkaisi keväällä digitaalisten sisämarkkinoiden strategian. Se on kattava sääntelyuudistuksiin tähtäävä ohjelma, jolla komissio pyrkii harmonisoimaan EU-maiden sääntelyä ja siten poistamaan esteitä rajat ylittävältä digitaaliselta liiketoiminnalta.

– Nyt komissio valmistelee strategiassa linjattuja toimenpiteitä. Komission tarkoitus on julkaista sääntely- ja muita ehdotuksia loppuvuoden 2015 ja vuoden 2016 aikana, kertoo EK:n asiantuntija Niina Harjunheimo.

Toimenpiteet on strategiassa koottu kolmen pilarin alle:

  • Tavaroiden ja palveluiden verkkokaupan edistäminen yli rajojen. Komissio valmistelee EU:n tekijänoikeussääntelyn uudistusta sekä ehdotusta verkkokaupan kuluttajansuojan kehittämiseksi.
  • Hyvät puitteet digitaalisille verkoille ja palveluille. Komissio valmistelee televiestintäsääntelyn uudistusta sekä arvioi verkkoalustojen asemaa markkinoilla.
  • Digitaalitalouden kasvupotentiaalin vahvistaminen. Komissio valmistelee aloitetta datan vapaasta liikkuvuudesta ja omistajuudesta sekä uutta sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmaa.

Komission julkaistua ehdotukset käynnistyy niiden käsittely neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Sääntelyn järkevöittämisellä parempi toimintaympäristö digitaaliselle liiketoiminnalle

Suomen hallitus on kärkihankkeissaan linjannut, että digitaalista liiketoimintaa edistetään rinnakkain normien purkamiseen tähtäävän kärkihankkeen kanssa.

Tämän ajattelun tulisi olla ohjenuorana myös EU:ssa, kun digitaalisten sisämarkkinoiden strategiaa toimeenpannaan: on pyrittävä selkeään, mahdollistavaan ja nykyistä kevyempään sääntely-ympäristöön, joka kannustaa luomaan uutta liiketoimintaa ja takaa digitaalitalouden eri toimijoille tasaveroiset pelisäännöt globaalissa kilpailussa.

– Tärkeää on myös, että sääntely on lähtökohtaisesti teknologianeutraalia ja joustavasti sovellettavissa nopeasti muuttuvissa teknologisissa ympäristöissä, Harjunheimo korostaa.

Mahdollisten sääntelyuudistusten on tärkeää perustua huolellisiin vaikutusarviointeihin.

Lisätietoa verkosta: