Ehdotukset rakennerahastopolitiikasta vastatuulessa Euroopan parlamentissa ja neuvostossa

12.03.2012

EU:n koheesiopolitiikalla ja rakennerahastovaroilla pyritään tasaamaan jäsenmaiden ja alueiden välisiä kehityseroja investoimalla kilpailukykyä, työllisyyttä ja sosiaalista tasa-arvoa edistäviin toimiin. Tulevalla ohjelmakaudella vuosina 2014–2020 rakennerahastovarojen käyttö kytketään vahvasti Eurooppa 2020 -kasvustrategian toteuttamiseen.

Komissio julkaisi viime lokakuussa asetusehdotuksensa rakennerahastovarojen käytöstä. Euroopan parlamentin kannanotto raportoidaan aluekehityksen valiokunnalle (REGI) kesäkuussa ja täysistuntoon asia menee syksyllä.

Neuvostossa asiaa käsitellään kevään mittaan ja kannan toivotaan olevan selvillä ennen Tanskan puheenjohtajakauden päättymistä. Asetukset astuvat voimaan vuonna 2013, minkä jälkeen vasta päätetään maakohtaisista summista ja tukialueista.

Elinkeinoelämä kannattaa priorisointia ja nojaamista kasvustrategiaan

Komissio ehdottaa 336 miljardia euroa koheesiopolitiikan instrumentteihin. Suomen saama rahoitus pienenee nykyisen kauden 1,7 miljardista eurosta.

EK pitää keskittymistä EU:n kasvustrategiaan hyvänä lähtökohtana rakennerahastovarojen hyödyntämiselle nykyistä tehokkaammin. Myös komission ehdotukset varojen käytön sitomisesta muutamaan prioriteettiin eri jäsenmaissa ja alueilla ovat kannatettavia.

Komissio esittää rahoitukselle myös makrotaloudellisia ehtoja: esimerkiksi merkittävä budjettivaje voisi estää rahoituksen, jos jäsenmaa ei käynnistä riittäviä toimia tilanteen korjaamiseksi.

Suuryrityksiä ei pidä sulkea pois aluekehitysrahoituksesta

EK ja Euroopan elinkeinoelämän kattojärjestö BusinessEurope vastustavat komission ehdotuksen kohtaa, jonka mukaan suuryritykset suljettaisiin pois Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksen piiristä. Kategorisia rajauksia yrityskoon mukaan ei pidä tehdä.

Komission esitykset ovat olleet vastatuulessa sekä parlamentissa että neuvostossa. Makrotaloudellisten ehtojen kohdalla näkemykset jakautuvat. Jäsenmaat haluaisivat myös määritellä investointiprioriteetit huomattavasti vapaammin kuin komissio ehdottaa.

Suomen toimenpideohjelman valmistelu tulevalle ohjelmakaudelle on parhaillaan käynnissä. EK on edustettuna kansallisessa Koheesio 2014+ -työryhmässä.

Komission asetusehdotukset:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm

Lisätietoja:
Asiantuntija Jari Konttinen
puh. 09 4202 3223
etunimi.sukunimi@ek.fi

Brysselin toimiston päällikkö Tytti Peltonen