Ehdotus hankintalaiksi parantaa erityisesti pk-yritysten asemaa

22.06.2016

Hallitus antoi keskiviikkona 22.6. eduskunnalle esityksensä uudeksi hankintalaiksi, jolla pannaan täytäntöön vuonna 2014 uusitut EU:n hankintadirektiivit. Esitystä on odotettu, sillä direktiivien mukaan hankintalain pitäisi olla jo voimassa. Tiettyjä direktiivien säännöksiä onkin noudatettava jo nyt, vaikka kansallinen laki saadaan voimaan aikaisintaan loppuvuodesta.

Pk-yritysten osallistumismahdollisuuksiin ehdotettiin helpotuksia jo hankintalakiuudistuksen työryhmävalmistelussa. Hallituksen esityksessä parannetaan entisestään pk-yritysten asemaa julkisissa hankinnoissa ehdotuksilla, joilla edistetään tasapuolista kilpailua yksityisen ja julkisen elinkeinotoiminnan välillä ja tehostetaan sääntelyn noudattamisen valvontaa.

– Esityksessä puututaan vihdoin niihin reilun kilpailun häiriöihin, joita varsinkin kuntien omistamat yhtiöt aiheuttavat markkinoilla. Ne saavat ns. sidosyksikköasemansa perusteella myydä omistajakunnalleen palveluja ilman kilpailutusta, vieläpä itselleen hyvin edullisin ehdoin. Kun ne saavat samalla myydä palveluja tietyssä mitassa myös markkinoille, varsinkin pk-yritykset ovat olleet helisemässä kuntayhtiöiden epäreilujen kilpailuetujen edessä, sanoo asiantuntija Jukka Lehtonen. Lehtonen kiitteleekin, että hallitus on nyt rajaamassa tiukemmin sidosyksiköiden oikeutta myydä palveluja muille kuin omistajalleen.

Yritysten ja veronmaksajien näkökulmasta erinomainen on myös ehdotus Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) annettavasta valvontatehtävästä. KKV voisi kenen tahansa pyynnöstä, tai omasta aloitteestaankin ryhtyä toimenpiteisiin hankintalakia räikeästi rikottaessa. Erityisen voimakkaasti KKV voisi puuttua tilanteisiin, joissa kilpailuttamisvelvollisuus laiminlyödään tyystin, eli tehdään verovaroilla laittomia suorahankintoja. Näin sääntelyn noudattamista valvoisi jatkossa puolueeton viranomainen, eikä laittomuuksien esiin nostaminen olisi enää yritysten ja niiden tekemien markkinaoikeusvalitusten varassa.