EK: Järjestäytymättömille samat oikeudet ja velvollisuudet

Järjestäytymättömät työnantajat saavat kilpailukykysopimuksella huomattavia uusia oikeuksia paikallisessa sopimisessa. Muutoksella korjataan nykyinen epätasapuolinen tilanne, jonka mukaan järjestäytymättömien yritysten oikeudet tehdä paikallisia sopimuksia ovat selvästi vähäisemmät.

– Sovittu malli ei edellytä luottamusmiehen valitsemista järjestäytymättömään yritykseen. Myös järjestäytyneistä yrityksistä suuri osa on sellaisia, että niissä ei ole luottamusmiestä. Lisäksi useilla aloilla kaikki paikallinen sopiminen voidaan tehdä muunkin kuin luottamusmiehen kanssa, EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä toteaa.

Sopimuksen myötä järjestäytymättömät yritykset saavat paljon lisää oikeuksia.

– Sopimuksen peruslinjaus on se, että järjestäytymättömillä ja järjestäytyneillä yrityksillä olisi tulevaisuudessa samat paikalliseen sopimiseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Toisin sanoen se, onko yritys järjestäytynyt vai järjestäytymätön, ei vaikuttaisi sen oikeuteen tehdä paikallisia sopimuksia. Tämä merkitsee hyvin huomattavaa paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisääntymistä järjestäytymättömissä yrityksissä,  Äimälä sanoo.

Uudistuksen perustuslaillisuuden arviointi on ensivaiheessa maan hallituksen ja viime kädessä eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävä.