EK mukaan Team Finlandin uudistustyöhön

11.10.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi yhdessä elinkeinoelämän kanssa Team Finlandin uudistustarpeita. EK:ta työryhmässä edustaa toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

Elinkeinoministeri Olli Rehn on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia ehdotus Team Finland -toiminnan kehittämiseksi ja selkiyttämiseksi. Työryhmä tekee myös ehdotukset mahdollisista uusista toimintamalleista sekä organisaatio- ja resurssimuutoksista. Se kuulee yritysten näkemyksiä ja perehtyy myös keskeisten verrokkimaiden vastaaviin toimintamalleihin.

Toimitusjohtaja Jyri Häkämies vakuuttaa EK:n antavan mielellään panoksensa tärkeään työhön:

– Hienoa, että pääsemme yhdessä kirkastamaan Team Finlandin toimintamallia. EK tuo työryhmän pöydälle sitä runsasta palautetta, jota olemme pk-kentältä saaneet Team Finlandin jatkokehitystarpeisiin liittyen. Vientiyritysten ohella tulee kuulla myös niitä yrittäjiä, jotka vasta harkitsevat kansainvälisiä päänavauksia.

Ministeri Rehnin mukaan tavoitteena on sitoa kaikki Team Finland -toimijat tiiviimmin mukaan edistämään kasvua ja kansainvälistymistä. Hän korostaa benchmarkien merkitystä:

–  Hyviä esimerkkejä maailmalta löytyy esimerkiksi Irlannista, jossa innovaatio- ja kansainväistymispalvelut muodostavat yhtenäisemmän kokonaisuuden.

Työryhmän puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Jari Gustafsson (työ- ja elinkeinoministeriö) ja jäseninä erityisavustaja Anna-Kaisa Heikkinen (valtioneuvoston kanslia), osastopäällikkö Markku Keinänen (ulkoministeriö), toimitusjohtaja Jyri Häkämies (Elinkeinoelämän keskusliitto) ja toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen (Suomen Yrittäjät).