EK ohjeistaa: Mitä yritysten tulee tietää uudistetusta hankintalaista

06.02.2017

Uusi, pitkään valmisteltu hankintalaki astui voimaan 1.1.2017. Sitä sovelletaan tänä vuonna alkaneisiin kilpailutuksiin. Vuoden 2016 puolella alkanut kilpailutus viedään loppuun asti vanhoilla säännöillä.

Hankintalailla säännellään peräti 35 miljardin euron vuotuisesta julkisten varojen käytöstä. Verovarojen käytön tehostamisen lisäksi lailla on erityistä merkitystä kaikille niille yrityksille, joille julkinen sektori on merkittävä asiakas. Laki luo hankinnoille menettelysäännöt, mutta ei jatkossakaan määrää siitä, mitä tai millaista pitää ostaa.

– Vaikka uusi hankintalaki toi mukanaan joukon uudistuksia, niin isossa kuvassa julkisten hankintojen maailma ei mene uusiksi. Jatkossakin hankinnoista ilmoitetaan julkisesti, tarjoukset pyydetään määräajassa, valintaperusteet ja keskeiset ehdot kerrotaan etukäteen, valinnasta tehdään kirjallinen päätös ja siitä on mahdollista valittaa, kertoo EK:n yrityslainsäädännön asiantuntija Jukka Lehtonen.

– Sääntelyä on pyritty yksinkertaistamaan etenkin kansallisissa hankinnoissa. Tuotteiden ympäristöominaisuuksille ja sosiaalisille kriteereille annetaan yhä enemmän painoarvoa. Sääntelyn noudattamisen valvontaa tehostetaan. Viranomaisten sidosyksiköiden markkinoille menoa on rajoitettu entisestä. Joustonvaraa on lisätty, ja joitakin uusia hankintamenettelyjäkin on saatu.

EK kokosi hankintalaista kattavan ohjeistuksen yrityksille.