EK seuraa Ukrainan tilannetta ja mahdollisia Venäjä-pakotteita

03.02.2022

Ukrainan kriisi jatkuu kireänä. EK seuraa tilannetta tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön ja toimialaliittojen kanssa sekä vaikuttaa myös Brysselissä. Pk-yritys, ilmoittaudu infotilaisuuteen ke 16.2.!

Euroopan komissio valmistelee Venäjälle talouspakotteita, jotka otettaisiin käyttöön todennäköisesti hyvinkin nopealla aikataululla tilanteen kärjistyessä. EU:n suunnittelemien pakotteiden sisältö on pidetty tiukasti salassa. Julkisuudessa on esitetty arvioita siitä, että ne voisivat kohdistua henkilöiden lisäksi muun muassa rahoitussektoriin sekä valikoituun teknologiavientiin.

EK seuraa tilannetta tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön ja toimialaliittojen kanssa. Vaikutamme  aktiivisesti myös eurooppalaisen elinkeinoelämän kattojärjestössä BusinessEuropessa, jonka Venäjä-työryhmän puheenjohtajana Petri Vuorio toimii. 

Elinkeinoelämä toivoo tilanteeseen diplomaattista ratkaisua, korostaa Vuorio:

”Mikäli EU olisi pakotettu käyttämään talouspakotteita, tulisi niiden olla erittäin huolella valmisteltuja, tarkkaan kohdistettuja, mahdollisimman selkeitä ja kohtuullisella siirtymäajalla toimeenpantavia. Olennaista on mahdollisten pakotteiden koordinointi Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian kanssa, koska monet suomalaisyritysten sopimusvelvoitteet kytkeytyvät myös näiden maiden asettamiin pakotteisiin.”
EK järjestää erityisesti pk-jäsenyrityksilleen suunnatun pakoteinfotilaisuuden ke 16.2. klo 8-9. Ilmoittaudu webinaariin!