EK:n Kuntaranking-johtopäätökset: 3 askelta yritysmyönteiseen ja elinvoimaiseen kuntaan 

09.06.2021

Työpaikkoja tarjoavat yritykset haluavat vaikuttaa oman kotikuntansa tulevaisuuteen. Ne odottavat erityisesti kolmea asiaa tulevilta kuntapäättäjiltä: helpotusta investointien kaava- ja lupabyrokratiaan, reilua kilpailua kuntayhtiöiden kanssa sekä työllisyyden edistämistä.

Paikallisten yritysten pärjääminen koskettaa joka ikistä kuntalaista, muistuttaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Mitä paremmin yritys pärjää, sitä tehokkaammin se voi vaikuttaa kotikuntansa työllisyyteen, verotulojen kertymään ja taloudelliseen elinvoimaan. Tämä kaikki heijastuu kuntalaisten toimeentuloon, veroäyriin ja kuntapalveluiden rahoitukseen. On siis tervettä itsekkyyttä kysyä omalta kuntavaaliehdokkaalta, kuinka hän aikoo edistää paikallisten yritysten pärjäämistä.

Työnantajayritykset eri puolilla maata arvioivat talvella EK:n Kuntaranking-tutkimuksessa oman paikkakuntansa yritysilmapiiriä ja kertoivat näkemyksiään kuntapolitiikan kehittämisestä. Yritysten palautteen pohjalta EK nostaa esille kolme olennaista uudistusta, joita työnantajayritykset odottavat tulevilta kuntapäättäjiltä.

Askel 1: Vauhditetaan yritysten investointeja sujuvalla luvituksella

Kunnat kilpailevat yritysten investoinneista, sillä niistä riippuu niin asuinrakentamisen, palveluiden, uusien työpaikkojen kuin vaikkapa energiainfrastruktuurin tulevaisuus. Investointien houkuttelussa keskeinen kilpailutekijä liittyy luvitukseen: mitä joustavammin ja nopeammin kunta käsittelee rakennus- ja ympäristölupia sekä kaavamuutoksia, sitä helpompaa yrityksen on sinne sijoittua ja laajentaa toimintaansa. Konkreettisena uudistuksena yritykset toivovat, että kunnat tarjoaisivat yhden keskitetyn palvelupisteen kaikille kunnassa päätettäville kaava- ja lupa-asioille. Kuntien tulisi myös asettaa niiden käsittelylle nopeat määräajat.

Askel 2: Yritykset reilusti mukaan tuottamaan palveluita kuntalaisille

Yritykset on tärkeää saada mukaan julkisiin hankintoihin. Myös paikallisilla pk-yrityksillä on oltava aidot edellytykset kilpailla tilauksista. Yritykset toivovat läpinäkyviä ja reiluja pelisääntöjä.

Jos kunta itse yhtiöidensä kautta harjoittaa liiketoimintaa, on tasapuolisista kilpailuedellytyksistä kannettava erityistä huolta. Merkittävä markkinavääristymä aiheutuu siitä, että kunnat voivat tehdä hankintoja omilta kuntayhtiöiltään ilman kilpailutusta.

Maksumiehenä tästä kilpailun puutteesta on lopulta tavallinen kuntalainen. Tähän toivotaan muutosta: paras tarjous voittakoon ja aito kilpailu kunniaan!

Askel 3: Huolehditaan työpaikkojen tulevaisuudesta

Elinvoimainen kunta tarvitsee sekä uutta yritystoimintaa että pitkän linjan pk-yrityksiä. Aivan erityinen arvonsa on niillä yrityksillä, jotka toimivat työnantajina. Monen suomalaisen kunnan työllisyys on yllättävän harvan pitkän linjan pk-yrityksen varassa. Niistä yhtäkään ei ole varaa menettää. Siksi kunnan on tärkeää panostaa laadukkaisiin työnantajayrittäjille kohdistettuihin yrityspalveluihin, liittyivät ne sitten rahoitukseen, toimitiloihin tai neuvontaan. Yritykset alleviivaavat myös vuoropuhelun tärkeyttä: yrityksiä on tärkeää kuunnella ennen kuin kunta tekee niitä koskevia päätöksiä.