EK:n sisäinen vastuullisuustyö saa vauhtia hiilijalanjäljen laskennasta

31.10.2022

EK:n toimiston ja arkitoimintojen hiilijalanjälki on ensi kertaa laskettu. Keskusjärjestön suurimpana päästölähteenä olivat hankinnat. Uusiutuvan energian käyttö pienensi hiilijalanjälkeä merkittävästi.

EK rakentaa kestävää ja vastuullista Suomea oman päätyönsä – yhteiskunnallisen vaikuttamisen – muodossa. Sen rinnalla on tärkeää, että hallitsemme omia suoria ilmasto- ja ympäristövaikutuksia toimitiloissamme ja muussa arjessa. Ilmastovaikutusten arvioimiseksi EK on laskenut merkittävimpien toimintojensa ilmastovaikutukset yhteistyössä Nordic Offset -asiantuntijayrityksen kanssa.

EK:n hiilijalanjäljen laskennassa noudatettiin Greenhouse Gas Protocol -standardia, joka on yleisin ja tunnetuin laskentaohje organisaation hiilijalanjäljen määrittämiseen. Laskenta kattaa EK:n kaikki omassa käytössä olevat kiinteistöt, mukaan lukien Brysselin toimisto.

EK:n laskenta kattaa Greenhouse Gas Protocollan mukaisesti

  • pakolliset kategoriat (scope 1 ja 2) eli oman toiminnan suorat päästöt ja ostoenergian epäsuorat päästöt
  • vapaaehtoisesta kategoriasta (scope 3) eli muista epäsuorista päästöistä on sisällytetty merkittävimmiksi tunnistetut päästölähteet.

EK:n hiilijalanjälkilaskennan päätulokset 2021:

  • EK:n kokonaishiilijalanjälki vuodelta 2021 oli 79,4 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e).
  • Isoin päästölähde olivat päähankinnat (36 %), joihin sisältyy mm. tilaisuuksien ja tapahtumien tarjoilut sekä tuotehankinnat.
  • Toiseksi suurimmat päästöt aiheutuivat kulutetusta sähköstä ja lämmöstä (33 %). Omien ajoneuvojen osalta päästöjä muodostui 14 %.
  • Lämmönkulutus muodosti päästöistä noin 10 %. Lämmönkulutuksen päästöt olivat nolla Helsingin toimipisteen osalta, sillä kiinteistössä oli käytössä Helenin uusiutuva kaukolämpö. Tällä päästösäästöjä saatiin aikaan peräti noin 240 tonnia CO2e.
  • Kompensoimme EK:n päästöt Nordic Offsetin kautta 1,5-kertaisesti Gold Standardin mukaisesti Etiopian Humbon metsityshankkeeseen.

Hiilijalanjälkilaskennan projektia on EK:ssa luotsannut vastuullisuusasiantuntija Elina Sonninen:

”Nyt on saatu tärkeä päänavaus tehtyä. Tulosten tarkkuustasoa pystytään entisestään parantamaan seuraavien vuosien laskennassa, kun kehitämme menetelmiä eteenpäin ja tulosten perusteella päästövähennystoimenpiteet voidaan suunnitella täsmällisemmin. Varaudumme myös siihen, että koronan aiheuttamien vaihteluiden takia päästöt saattavat nousta seuraavina vuosina.”

Olemme myös luoneet henkilöstöllemme talotason ympäristöperiaatteet, kertoo Sonninen:

”Periaatteet ohjaavat EK-laisia kestäviin hankintoihin, vastuulliseen tapahtumajärjestämiseen, vähäpäästöiseen työmatkustukseen, energiatehokkaaseen toimintaan sekä resurssien säästöön arjessa. Vastuullisuus on myös osa henkilöstön perehdytys- ja koulutusohjelmaa.”

 

Laskennan tuloksia päivitetty marraskuussa 2022, kun saimme korjattua tietoa päästöluvuista ja osuuksista.