EKP pumppaa vauhtia talouteen

18.06.2014

Euroopan keskuspankki EKP on ottanut uudet keinot käyttöön talouskasvun vauhdittamiseksi. Taustalla on myös pelko deflaatiosta eli hintojen alenemisesta.

EKP päätti 5. kesäkuuta, että se vaatii pankeilta ensi kertaa negatiivista talletuskorkoa. Tällä ja joillakin muilla rahoitusoperaatioilla pyritään edistämään liikepankkien lainanantoa yrityksille. Pankkien on katsottu tarjoavan liian nihkeästi luottoja erityisesti velkaantuneissa maissa.

Taustalla on myös pelko deflaatiosta. Inflaatio on painunut löysästä rahapolitiikasta huolimatta lähelle nollaa, mikä kuvastaa poikkeuksellisen huonoa taloudellista tilannetta. Deflaation riskiä on erityisesti velkaantuneissa maissa. Muissa EU-maissa alenevan hintakierteen riski on sen sijaan vähäinen, vaikka niissäkin inflaatio alenee heikon talouskehityksen vuoksi.

– EKP:n päätökset ovat Suomenkin kannalta tervetulleita, sillä talous kaipaa vauhdittajaa. Euroopan markkinat ovat meille elintärkeät, sinne kohdistuu yli 70 % Suomen tavaraviennistä.

Valoa tunnelissa?

Suomen kehityksestä saatiin huhtikuussa aiempaa myönteisempi viesti, kun kokonaistuotannon suhdannekuvaaja kasvoi sekä maaliskuuhun että edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna. Kaupan ja palveluiden kasvua avitti kuitenkin pääsiäisen ajoittuminen.

– On syytä muistaa, että suhdannetilastot ovat heitelleet paljon viime kuukausina. Suhdannekyselyt eivät lupaa nopeaa talouskäännettä, mutta onneksi ne etenevät silti myönteiseen suuntaan, sanoo EK:n ekonomisti Juha Vartia.

– Konkreettista näyttöä paremmasta antaa kulkuneuvojen valmistuksen tuntuva lisääntyminen ja suunnitelmat uuden biotuotetehtaan rakentamisesta. EK:n investointitiedusteluun tämä ei ole ehtinyt vaikuttaa, mutta pieneen kasvuun investoinnit silti kuluvana vuonna kyselyn mukaan yltävät.