Elinkeinoelämä puoltaa tavaramerkkisääntelyn nykyaikaistamista

03.04.2013

Tavaramerkin rekisteröiminen EU-maissa on tulevaisuudessa nykyistä yksinkertaisempaa, yhdenmukaisempaa ja mahdollisesti edullisempaa, jos Euroopan komission ehdotukset sääntelyn uudistamisesta toteutuvat. EK toivoo, että myös Suomen tavaramerkkilain vireillä oleva uudistus viedään ripeästi maaliin.

Komission ehdotuksia EU:n tavaramerkkisääntelyn uudistamiseksi ehdittiin odottaa lähes kaksi vuotta.

– Komission teettämästä taustaselvityksestä tiedettiin, että sääntelyä oli tarpeen nykyaikaistaa ja tavaramerkkien rekisteröintiä yksinkertaistaa. Myös yhteistyötä EU:n tavaramerkkiviraston OHIMin ja jäsenmaiden viranomaisten kesken haluttiin vahvistaa, EK:n IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori toteaa.

Ehdotukset sääntelyn uudistamiseksi julkistettiin vihdoin maaliskuun lopussa. Komission paketti sisältää kolme aloitetta: tavaramerkkidirektiivin uudistamisen, tavaramerkkiasetuksen tarkistamisen sekä EU:n tavaramerkkiviraston OHIMin maksuasetuksen tarkistamisen.

Komission kunnianhimoisena tavoitteena on, että kaksi ensimmäistä aloitetta hyväksytään yhteispäätösmenettelyssä vielä nykyisen komission kaudella eli viimeistään keväällä 2014. Kolmas asetus halutaan voimaan täytäntöönpanosäädöksenä jo tänä vuonna.

Tavaramerkin rekisteröiminen on tulevaisuudessa yksinkertaisempaa

Odotusten mukaisesti uudistuksella tavoitellaan aiempaa tehokkaampaa tavaramerkkijärjestelmää, joka vauhdittaisi osaltaan innovaatioita ja kasvua Euroopassa. Tavaramerkkien rekisteröinnistä pyritään tekemään yksinkertaisempaa ja yhdenmukaisempaa sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa.

Lisää oikeusvarmuutta haetaan muun muassa sillä, että sääntely vastaisi paremmin EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Erityistä huomiota kiinnitetään tuoteväärennösten torjuntaan kauttakulkuliikenteessä. Komissio ehdottaa myös muun muassa luopumista tavaramerkin graafisen esittämisen vaatimuksesta ja tavaramerkin määritelmän laajentamista.

Muutoksia tulisi myös tavaramerkkien hakemus- ja vuosimaksuihin. Komissio ehdottaa rekisteröintimaksun muuttamista ”yksi luokka, yksi maksu” -periaatteen mukaiseksi. Nykyisin maksu mahdollistaa enintään kolme tavara- tai palveluluokkaa.

– Yritykset voisivat hakea vastaisuudessa suojaa vain omien tarpeittensa edellyttämiin luokkiin. Se laskisi kustannuksia, jos suojaa haettaisiin alle kolmeen luokkaan. Suojan hakeminen kolmeen luokkaan maksaisi tulevaisuudessa yhtä paljon tai hieman vähemmän kuin nyt, Riikka Tähtivuori arvioi.

Suomessa olennaisin muutos tavaramerkin hakemisessa olisi Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tekemän estetutkimuksen muuttuminen OHIMin käytännön mukaiseksi: viranomaistutkimus ulotettaisiin tulevaisuudessa vain ehdottomien rekisteröintiesteiden tutkintaan.

Yritysten suhtautumista kansallisen viranomaisen suorittaman estetutkimuksen laajuuteen selvitettiin kyselyllä noin vuosi sitten tavaramerkkilain uudistustyön yhteydessä.  Yritykset puolsivat tuolloin PRH:n suorittaman laajan estetutkimuksen säilyttämistä osana kansallista menettelyä.

Suomen oma lakihanke saatettava päätökseen pikaisesti

Suomalainen elinkeinoelämä kannattaa tavaramerkkisääntelyn päivittämistä nykyaikaan.

– Isot harppaukset teknisessä kehityksessä ja erityisesti digitalisoituminen ovat muuttaneet yritysten liiketoimintaa ja toimintaympäristöä merkittävästi. Siksi sääntelyn ajantasaistaminen on tärkeää, Tähtivuori sanoo.

– Uudistustyössä pitää kuitenkin turvata, että kansallisen rekisteriviranomaisen ja -menettelyn mahdollisuus säilyy yritysten käytettävissä ja elinkelpoisena vastaisuudessakin.

EU:n lainsäädäntöhankkeet ovat tunnetusti pitkäkestoisia ja ottavat aina oman aikansa. EK toivookin, että Suomessa parhaillaan vireillä oleva kansallisen tavaramerkkilain osittaisuudistus ei hautaudu EU-hankkeen alle vaan saatetaan päätökseen mahdollisimman pian.

– EK osallistui viime vuonna työryhmään, joka julkisti lokakuussa 2012 yksimielisen mietintönsä tavaramerkkilain muuttamiseksi. Muutokset, joiden tarpeellisuus kävi ilmi muun muassa yrityksille tehdystä kyselystä, pitäisi nyt viedä ripeästi käytäntöön, Riikka Tähtivuori kiirehtii.

Lue myös:
Euroopan komission sivut tavaramerkkisääntelystä

Lisätietoja:
IPR-asiantuntija Riikka Tähtivuori
puh. 09 4202 2521
etunimi.sukunimi@ek.fi