EU ja Etelä-Amerikan viisikko jatkavat neuvotteluja kaupan vapauttamisesta

04.02.2013

EU ja Mercosur-maat päättivät yllättäen jatkaa jo kuolleeksi uskottuja vapaakauppasopimusneuvotteluitaan.

Chilessä järjestettiin tammikuun lopussa EU:n sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian maiden huippukokous, jossa osapuolet sitoutuivat myös protektionismin vastustamiseen.

Kokouksen isoimpia uutisia oli se, että EU ja Mercosur-maat (Argentiina, Brasilia, Paraguay, Uruguay ja Venezuela) ilmoittivat jatkavansa neuvotteluja vapaakauppasopimuksen saamiseksi. Vuonna 2010 uudelleenaloitetut neuvottelut ovat tähän mennessä edenneet vain kituliaasti.

Sopimuksen aikaansaaminen helpottaisi suomalaisyritysten markkinoillepääsyä alueelle, sanoo EK:n kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen:

”Ennen kaikkea sopimus vähentäisi toimintaympäristöön liittyvää epävarmuutta. Jos pelisäännöt selkiytyisivät ja näkyvyys paranisi, suomalaisyritystenkin olisi helpompi hyötyä Etelä-Amerikan markkinoiden kasvusta.”

Brasilia rajoittanut erityisesti tuontia

Etelä-Amerikka on Turtiaisen mukaan tällä hetkellä vahvasti jakautunut kahtia:

”Esimerkiksi Chile, Peru ja Meksiko rakentavat omia vapaakauppasopimusverkostojaan. Samaan aikaan Mercosur-maat ovat viime vuosina enemmänkin vaikeuttaneet kauppaa kuin tehneet uusia myönnytyksiä markkinoillepääsyssä.”

Vuonna 2011 Mercosur-ryhmä teki päätöksen, jonka mukaan jäsenmaat voivat väliaikaisesti nostaa tullejaan. Brasilia tarttui tilaisuuteen ja kohdisti tullikorotukset noin sataan eri kategoriaan, mukana suomalaisille tärkeitä tuotteita kuten koneet ja laitteet sekä paperi ja kartonki.

Takapakkia Argentiinassa

Myös Argentiina suunnittelee vastaavia tullikorotuksia. Argentiinan osalta myös maan investointiympäristö on huonontunut. Se esimerkiksi päätti kansallistaa espanjalaisen Repsolin YPF-nimisen tytäryhtiön viime vuonna.

Argentiinan pelätään myös suunnittelevan investointisuojasopimusten irtisanomista. Tämä koskisi myös Suomen ja Argentiinan sopimusta. Jos se irtisanotaan, on investointisuoja kuitenkin voimassa vielä seuraavat 15 vuotta.

Lisätietoa:

Kauppapolitiikan asiantuntija Saila Turtiainen, puh. (09) 4202 2226, etunimi.sukunimi@ek.fi