EU kauppasopimukseen maailman nopeiten kasvavan talouden kanssa

12.02.2020

EU-parlamentti äänesti tänään EU:n ja Vietnamin välisen kauppasopimuksen hyväksymisestä. Kyseessä on toistaiseksi kattavin sopimus, jonka EU on neuvotellut kehittyvän valtion kanssa. Vietnamin talouskasvu on maailman nopeinta ja pian voimaan astuva sopimus avaakin uusia mahdollisuuksia myös monille suomalaisyrityksille. Sopimuksen voimaantulo edellyttää vielä Vietnamin parlamentin ratifiointia.

Teollisuustuotteiden tullimaksut nolliin

Kunnianhimoinen sopimus poistaa tullit kaikkien teollisuustuotteiden osalta. Vietnam poistaa tullit 65 prosentilta EU:sta peräisin olevalta tuonnilta heti sopimuksen tultua voimaan. Loput tullit poistuvat asteittain 10 vuoden siirtymäajan kuluessa. Yrityksille tullihelpotukset ovat merkittävä kustannussäästö. Useissa Suomen vientituotteissa Vietnamiin on tällä hetkellä korkeat, jopa 10-35 prosentin tullimaksut.

– Vietnamissa toimii tällä hetkellä noin 120 suomalaista yritystä. Tärkeimmät vientituotteet ovat erilaiset koneet ja laitteet, paperi- ja kartonkituotteet, puutuotteet sekä turkikset. Elintarvike- ja maataloustuotteiden vienti Vietnamiin on vielä toistaiseksi ollut vähäistä, mutta tullialennusten myötä tälläkin sektorilla avautuu uusia vientimahdollisuuksia, sanoo EK:n asiantuntija Jannika Ranta.

Euroopan komissio on arvioinut sopimuksen lisäävän EU-maiden vientituloja 15 miljardilla eurolla vuoteen 2035 mennessä.

Tullien lisäksi kaupanesteitä poistetaan myös teknisiä tuotevaatimuksia yhdenmukaistamalla. Byrokratian väheneminen on merkittävä kaupankäynnin kynnystä laskeva tekijä etenkin pk-yrityksille. Sopimuksen myötä EU-yrityksille myönnetään laajempi pääsy Vietnamin julkisten hankintojen markkinoille kuin minkään muun maan yrityksille.

Ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja kestävää kaupankäyntiä

Kauppasopimusta on kritisoitu Vietnamin ihmisoikeustilanteen vuoksi. Sopimukseen on kuitenkin kirjattu edellytykseksi muun muassa Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisten työnormien ja yleissopimusten sekä monenvälisten ympäristösopimusten noudattaminen. Puutteet ihmisoikeuksien kunnioittamisessa, työntekijöiden oikeuksissa tai ympäristösuojelussa voivat johtaa sopimuksen täytäntöönpanon keskeyttämiseen.

Askel kohti ASEAN-sopimusta?

Kymmenen Kaakkois-Aasian maan yhteistyöjärjestö ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) muodostaa yli 630 miljoonan ihmisen yhteisön ja maailman kolmanneksi suurimman markkinan.

– Parhaassa tapauksessa nyt vihreän valon saanut Vietnam-sopimus sekä jo aiemmin voimaan astunut Singapore-sopimus toimivatkin rakennuspalkkeina kohti tiiviimpää ASEAN-maiden ja EU:n välistä yhteistyötä. Myös paluu neuvottelupöytään mahdollisen alueellisen kauppasopimuksen osalta on edelleen mahdollista, Ranta sanoo.

Kauppasopimuksen myötä eurooppalaiset yritykset ovat aiempaa aktiivisemmin läsnä alueella. Erityisesti Vietnamilla on entuudestaan vahvat poliittiset ja taloudelliset siteet Kiinaan. Sopimuksen avulla EU lisää painoarvoaan ja edistää samalla omia kestävän kehityksen mukaisia normejaan koko Kaakkois-Aasiassa.