EU:n ja USA:n vapaakauppaneuvottelut etenemässä intensiiviseen vaiheeseen

17.09.2013

Neuvottelut saatiin avattua heinäkuussa hyvässä ilmapiirissä ja kaikkia keskeisiä osa-alueita käsitellen. Jatkosta odotetaan haastavampaa, kun neuvottelut jatkuvat lokakuussa.

EU ja USA polkaisivat heinäkuussa käyntiin kauan odotetut neuvottelut vapaakauppasopimuksesta (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP). Ensimmäisellä neuvottelukierroksella onnistuttiin käsittelemään kaikkia kolmea osa-aluetta: markkinoillepääsyä, sääntelyä ja tullien ulkopuolisia esteitä sekä globaaleja sääntöjä.

”Elinkeinoelämä on peräänkuuluttanut neuvotteluiden aloittamista jo vuosia, joten olemme tietysti hyvin tyytyväisiä positiiviseen liikkeellelähtöön”, toteaa EK:n asiantuntija Heidi Marttila.

Nyt on kuitenkin tärkeää pitää pää kylmänä, sillä neuvotteluista odotetaan vaikeita. Riskinä on yhä koko hankkeen kaatuminen yksittäisiin kiistakysymyksiin. Tiukkaa vääntöä odotetaan mm. julkisten hankintojen avaamisen sekä sääntely-yhteistyön kehittämisen ja teknisten kaupan esteiden purkamisen osalta, joissa suomalaisyrityksillä on paljon saavutettavaa markkinoillepääsyn parantuessa.

Elinkeinoelämä rohkaiseekin neuvottelijoita laaja-alaisuuteen ja joustavuuteen – tärkeintä on säilyttää kokonaiskuva ja huomioida kokonaishyöty. Sopimuksen on toteutuessaan laskettu tuovan niin paljon kasvua ja työpaikkoja koko EU:n alueelle, että epäonnistumiselle ei saa antaa tilaisuutta.

Piristysruiske EU:n ja Suomen taloudelle

Yhdysvallat ja EU kattavat yhdessä melkein puolet maailman bruttokansantuotteesta ja kolmanneksen maailmankaupasta – suorien ulkomaisten investointien yhteenlaskettu osuus on yli kuusikymmentä prosenttia. Vapaakauppasopimuksen on arvioitu nostavan EU:n alueen bruttokansantuotetta jopa puoli prosenttia vuosittain vuoteen 2027 asti.

”Kaikki vetoapu nykyisessä haastavassa taloustilanteessa olisi enemmän kuin tervetullutta”, sanoo asiantuntija Heidi Marttila. ”Suomen elinkeinoelämä on perinteisesti kuulunut vapaan kaupan puolestapuhujiin. EU:n ja USA:n välinen sopimus on ainutlaatuinen tilaisuus viedä maailmankauppaa liberaalimpaan suuntaan ja luoda toimivia käytäntöjä ja standardeja myös globaaleille neuvotteluille”.

Elinkeinoelämän ääni kuuluviin

Kauppapolitiikka kuuluu EU:ssa komission toimivaltaan, mutta elinkeinoelämän ääni kuuluu vahvasti neuvottelujen edetessä. EK valvoo suomalaisten yritysten etuja neuvotteluissa yhteistyössä viranomaisten kanssa. Parhaan neuvottelutuloksen saavuttamiseksi viranomaiset ja edunvalvojat tarvitsevat konkreettista tietoa yrityksiltä niiden intresseistä ja ongelmista markkinoilla. Yritysten näkemyksiä onkin kuultu mm. erilaisten kyselyiden kautta, ja TTIP-sopimuksesta järjestetään neuvotteluiden edetessä erilaisia kuulemistilaisuuksia yrityksille. EK toivookin yrityksiltä aktiivisuutta – ottakaa rohkeasti yhteyttä EK:n asiantuntijoihin kaikkiin vapaakauppasopimukseen liittyvissä kysymyksissä!

Lisätietoa:
Asiantuntija Heidi Marttila, EK, puh. 040 6434355, etunimi.sukunimi@ek.fi
Johtava asiantuntija Simo Karetie, EK, puh. 09 4202 2704, etunimi.sukunimi@ek.fi