EU:n kasvu on heikkoa, ulkomaankauppa kasvaa

21.01.2014

EU-alueen kasvu ei ole vahvistunut syksyn edetessä, vaikka luottamusindikaattorit kohoavat jopa EU:n kriisimaissa. Yhtenä ongelmana pidetään sitä, että etenkin Etelä-Euroopan kriisimaissa pankit ovat haluttomia antamaan lainaa ja ottamaan riskiä. Ulkomaankaupassa on sen sijaan myönteistä virettä.

Bkt:n kasvu on toistaiseksi Saksan, Britannian ja joidenkin pienempien maiden varassa. EU:n komissio arvioi, että kuluvan vuoden tuotanto jää viime vuoden tasolle. Ensi vuodelle ennustetaan 1,4 prosentin kasvua.

– USA on päässyt Eurooppaa paremmin kiinni kasvuun. Asuntojen hinnat kohoavat, ja talous on hitaasti kiiruhtaen normalisoitumassa, sanoo ekonomisti Juha Vartia.

Myönteisimmät uutiset tulevat Euroopan ulkomaankaupasta. Se on lisääntynyt koko unionin tasolla, ja lähes kaikilla mailla kehitys on mennyt parempaan suuntaan. Suomi ei ole kuitenkaan päässyt muiden vauhtiin. Ruotsillakin on ollut yllättävän heikko viennin ja teollisuuden kehitys, vaikka bkt on lisääntynyt maassa reippaasti.

Suomessa kokonaistuotanto näytti jo kääntyvän kasvuun, mutta viime vuoden loppu jäänee silti heikoksi. Kaikissa tuoreissa ennusteissa kasvulukuja on alennettu. EK:n suhdannekyselyt eivät liioin vahvista, että teollisuudessa olisi tapahtunut mitään olennaista syklinmuutosta.

– Suomen talouden horros jatkuu suhdannekyselyiden mukaan. Vähittäiskaupan ja palveluiden luottamus on hiukan palautunut, ja hienoisia viriämisen merkkejä näkyy tuotantotilastoissakin. Teollisuuden ja rakentamisen luottamus on heikko: alhaisessa tilauskannassa kuvastuu vähäinen vientikysyntä, Vartia tiivistää.

Talouskatsaus, tammikuu 2014(pdf)