Väylämaksun poisto helpottamaan kauppamerenkulun ahdinkoa

Hallitus esittää, että merenkulun väylämaksu poistetaan vuodelta 2020 osana koronan aiheuttamien kauppamerenkulun vaikeuksien lieventämistä. Väylämaksun poisto keventää merenkulun kustannuksia noin 50 miljoonalla eurolla vuonna 2020.

Suomen ulkomaankaupasta yli 80% kuljetetaan meritse ja meriliikenne on oleellinen osa yhteiskunnan toimivuutta.

”Maan hallituksen nopea reagointi on erittäin tervetullut keventämään ulkomaankaupan logistiikan kustannuksia pandemian aiheuttamassa tilanteessa. Väylämaksun poisto keventää kustannuksia kaikessa merenkulussa tasapuolisesti.”, sanoo EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo.

Väylämaksun palautus alkuvuoden osalta keventää varustamojen taloudellista tilannetta. Muun kuluvan vuoden osalta väylämaksun poisto siirtyy osin myös asiakkaiden rahtihintoihin ja sen vaikutukset laajenevat vähentämään ulkomaankauppaa käyvien yritysten merilogistiikan kustannuksia.

”On syytä kuitenkin samalla muistuttaa, että väylämaksun poistamisella olisi myös pidemmällä aikavälillä positiivisia vaikutuksia ulkomaankaupan kilpailukykyyn, meriliikenteen tehokkuuteen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen, kiertotalouden toteutumiseen sekä transitoliikenteeseen. EK osallistuu mielellään akuutin tilanteen jälkeen laajempaan keskusteluun ulkomaankaupan logistisen kilpailukyvyn ja merenkulun markkinan puolesta.”, toteaa Haapasalo.