EU:n yleinen tietosuoja-asetus sovellettavaksi tänään

25.05.2018

EU:n yleinen tietosuoja-asetus merkitsee muutoksia henkilötietojen käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Asetusta on sovellettava tästä päivästä, eli 25.5.2018 alkaen.

Uuden sääntelyn myötä yritysten on käsiteltävä entistä huolellisemmin esimerkiksi asiakkaista ja työntekijöistä kerättyjä henkilötietoja. Niiden käytöstä on myös kerrottava nykyistä selkeämmin, koska asetus korostaa henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyden tärkeyttä.

Asetus edellyttää myös, että yritys pystyy osoittamaan noudattavansa tietosuoja-asetusta. Siksi on tärkeätä muun muassa varmistaa, että henkilötietojen käsittelyä koskeva dokumentointi on kunnossa.

EK on koonnut etenkin pk-yrityksille suunnatun tietopaketin käytäntöjen päivittämiseen asetuksen mukaiseksi. Tietopaketissa kuvataan asetuksen yritysten kannalta keskeistä sisältöä ja listataan asiat, joihin erityisesti on tärkeätä kiinnittää huomiota.

Tietosuoja-asetusta on suoraan sovellettava, eli sitä ei saateta erikseen voimaan Suomessa tai muissa EU-maissa. Näin pyritään yhdenmukaistamaan eurooppalaista tietosuojasääntelyä.

Asetus edellyttää kuitenkin täydentävää kansallista lainsäädäntöä.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä tietosuojalaiksi. Sillä täydennettäisiin ja täsmennettäisiin EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Tietosuojalaki tulee voimaan mahdollisimman pian, kun eduskunta on sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu. Vaikka laki ei ole vielä voimassa, tietosuoja-asetusta on kuitenkin sovellettava.