Euroopan pk-yritykset tarvitsevat TTIP-sopimusta

21.04.2015

Tuoreen kyselytutkimuksen tulokset kertovat pk-yritysten kohtaamista ongelmista, joita ne toivovat TTIP-sopimuksen ratkaisevan USA:n markkinoille. Päällekkäinen sääntely on pienille vientiyrityksille myrkkyä.

EU:n komissio on julkistanut tulokset kyselystä, jolla selvitettiin eurooppalaisten pk-yritysten odotuksia ja tarpeita TTIP-sopimusta kohtaan. Kyselyyn vastasi noin 869 yritystä yli 24 EU-maasta.

Pk-yrityksillä ei varaa päällekkäiseen byrokratiaan

Tulosten perusteella pk-yritysten isoimmat haasteet liittyvät sääntelyyn. 27 % kyselyyn vastanneista pk-yrityksistä nosti USA:n sääntelystä aiheutuvat kustannukset ja hallintotaakan syyksi siihen, miksi yritys tee vientiä Atlantin taa.

Ongelmana ovat tyypillisesti päällekkäiset määräykset ja standardit. Ne voivat olla Atlantin molemmin puolin tasoltaan samanlaisia, mutta toteutetaan eri tavalla. Rajallisten resurssien tähden pk-yrityksellä ei ole useinkaan varaa läpikäydä kahteen kertaan raskaita tuotehyväksyntämenettelyjä tai muita viranomaisprosesseja.

Kyselyvastausten mukaan pk-yritysten isona ongelmana voi olla jo yksistään tiedonsaanti siitä, minkälaista sääntelyä yrityksen tuotteisiin kohdistuu USA:ssa. Pienemmille yrityksille on erityisen haastavaa saada tietoa tulevasta lainsäädännöstä.

Vain 30 % USA:n julkisista hankinnoista avoimia eurooppalaisille

Kyselystä ilmenee myös, että eurooppalaisten yritysten on erittäin vaikea päästä mukaan USA:n julkisiin hankintoihin. Monissa osavaltioissa noudatetaan lainsäädäntöä, jonka takia julkisissa hankinnoissa suositaan kotimaisia toimijoita (mm. Buy American Act, Jones Act). Nykyarvion mukaan USA:n julkisista hankinnoista on avoimia ulkomaalaisille yrityksille vain noin 30 %. Vastaava luku EU:ssa on yli 80 %.

Tullausmenettelyt on myös merkittävä kustannustekijä USA:n vientiä tekeville pk-yrityksille. Tavaran vientiin USA:ssa saattaa liittyä hyvin raskaita menettelyitä, jotka edellyttävät yrityksiltä paljon osaamista, aikaa ja rahaa.

Sääntely-yhteistyössä valtavasti potentiaalia

EK:n kauppapolitiikan asiantuntijan Saila Turtiaisen mukaan TTIP on mahdollisuus vastata pk-yritysten odotuksiin:

– Vaikutukset näkyisivät heti pk-yritysten arjessa, jos EU:n ja USA:n lainsäädäntöä harmonisoitaisiin tai yhdenmukaistettaisiin edes osittain. Sekin helpottaisi, jos vähennettäisiin yritysten raskasta todistustaakkaa, jolla ne nyt joutuvat osoittamaan täyttävänsä kummankin osapuolen säädökset.

 

Suomalaisten yritysten kommentteja TTIP:stä

Eero Pekkola, Oilon:

Tuomas Lokki, Planmeca:

Kari Hietanen, Wärtsilä:

Lue lisää:
• EU:n komission raportti kyselytutkimuksen tuloksista
TTIP – What’s in it for me (BusinessEuropen julkaisu)
• Lisää suomalaisten vientiyritysten videokommentteja TTIP:istä ja kauppapolitiikasta

 

Kuva: Pixabay