Hallitus lupaa edistää tasapuolista kilpailua

29.05.2015

Sipilän hallituksen strategisessa ohjelmassa tunnustetaan terveen kilpailun vaikutus Suomen nostamiseen kasvun tielle. Yrityksiä ja yrittäjyyttä luvataan vahvistaa lisäämällä kilpailua ja avaamalla julkisia markkinoita myös yrityksille.

Suomalaisten yritysten kilpailukykyä pyritään parantamaan muun muassa edistämällä markkinoiden toimintaa ja vapaata kilpailua sekä pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia julkisten hankintojen tarjouskilpailuihin. Tämä kaikki tapahtuisi keskeistä sääntelyä muuttamalla, ja kilpailua haittaavaa sääntelyä purkamalla.

-EK toivoo näiden tärkeiden kirjausten heijastuvan toimenpideohjelmassa ensimmäiseksi käynnissä olevaan hankintalain kokonaisuudistukseen, kertoo EK:n asaiantuntija Jukka Lehtonen.

-Kuntayhtiöille ei voida sallia myyntiä markkinoille silloin kun ne myyvät tavaraa tai palvelua ilman kilpailuttamista omistajakunnalleen. Kilpailu voi vääristyä vakavasti, jos yksi yhtiö saa mellastaa markkinoilla verovaroin.

Kuntien kannattaa keskittyä ydintehtäviinsä, ei bisnekseen

Lehtosen mukaan keskusteluun pitää vihdoin nostaa myös kuntalaissa määritellyn kunnan yleisen toimialan voimakkaampi rajaaminen.

-Kunnan tulisi keskittyä jatkossa perinteisiin ydintehtäviinsä, eikä harrastaa julkisilla varoilla bisnestä missään toimintamuodossa. Kun kunnan tehtäviä joka tapauksessa ollaan vähentämässä, kannattaisi ehkä aloittaa tästä.

Hallitusohjelmassa korostuu voimakkaasti tahto suojata kilpailussa kansallista etua, kotimaista ruokaa ja suomalaisia tuottajia. Muutoksia pitäisi tältä osin tehdä niin kilpailu- kuin hankintasääntelyyn.

EK edellyttää, että kilpailulainsäädäntö pysyy kaikkia toimialoja koskevana yleisenä sääntelynä ilman sektorikohtaisia poikkeuksia.

-Hankintalain osalta edellä mainitut tavoitteet ovat kovin haastavia, kun EU:n hankintasääntelyssä halutaan nimenomaisesti estää kansallisten toimijoiden suosiminen, toteaa Lehtonen.

Julkisten palvelujen kustannukset näkyviin

Terveen ja tasapuolisen kilpailun virittämisen kannalta on erinomaista, että hallitusohjelmassa luvataan tehdä julkisten palvelujen kustannukset läpinäkyviksi ja vertailukelpoisiksi.

– Sama lupaus on nähty muutamissa aiempienkin hallitusten ohjelmissa, mutta nyt on aika panna strategiapaperin linjaukset täytäntöön. Eri sektoreilla on voitava haastaa tehottomat julkiset monopolit.

Ohjelmassa kannustetaan palvelusetelin käytön laajentamiskokeiluihin ja luvataan selvittää asiakkaan valinnanvapauden lisäämisen malleja. Tähän EK toivoo panostusta, sillä vallitsevassa tilanteessa on etsittävä uusia toimintatapoja ja haettava tehokkaimpia palvelutuotannon malleja.

Kuva: Dora Cheffi-Arab