Heikko taloustilanne korostaa joustojen tarvetta

Taloustilanteen yhä heikentyessä on käynyt selväksi, ettei vuodelle 2016 ole yleisellä tasolla palkankorotusvaraa.Viime aikoina on virinnyt keskustelu myös siitä, että joissakin yrityksissä voi tilanne olla hyvin heikko, jolloin työpaikkojen turvaamiseksi tarvitaan esimerkiksi määräaikaisia palkanalennuksia.

Eri alojen ja yritysten tilanne on hyvin erilainen. Sopeutuminen edellyttää joustavuutta työsuhteen ehdoissa. Palkka määräytyy useiden työehtosopimusten mukaan työn vaativuuden ja työntekijän henkilökohtaisen osaamisen perusteella. Tämä on oikeudenmukaista ja luontevaa.

Professori Seppo Koskinen on julkisuudessa esittänyt, että taloudellisissa vaikeuksissa oleva työnantaja voi helposti alentaa työntekijän palkkaa arvioimalla hänen työn vaativuuden ja osaamisen aikaisempaa alemmalle tasolle.

-Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, koska palkan uudelleenarviointi edellyttäisi tosiasiallista muutosta työn vaativuudessa ja työntekijän osaamisessa, eikä työnantaja voi näin ollen tehdä sitä mielivaltaisesti. Lisäksi työehtosopimuksessa on usein takuupalkkamääräyksiä, jotka estävät henkilökohtaisen palkan alentamisen vaikka esimerkiksi työntekijän osaaminen arvioitaisiinkin aikaisempaa alemmaksi, toteaa EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

Sen sijaan jos työntekijälle maksetaan peruspalkan lisäksi esimerkiksi tulospalkkioita tai muita yrityksen menestyksestä riippuvia palkan lisiä, niiden määrä luonnollisesti vaihtelee yrityksen menestyksen mukaan. Tämä kuitenkin kuuluu tulospalkkioiden perusluonteeseen.

-Ja kyllä työehtosopimuksissa toki edelleen vähimmäispalkat ja muut vähimmäisehdot ovat, vaikka Koskinen näyttää tästäkin olevan vähän toista mieltä. Lisäksi useilla aloilla palkat edelleen määräytyvät käytännössä suoraan palkkataulukoiden mukaan, muistuttaa Äimälä.

Hänen mielestään taloudellisesti vaikeina aikoina tarvittaisiinkin mahdollisuus sopia paikallisesti esimerkiksi palkkojen ja muiden työsuhde-etujen väliaikaisesta leikkaamisesta jopa alle työehtosopimuksen määräysten, etenkin jos sillä voitaisiin auttaa kriisissä olevaa yritystä selviämään vaikeuksistaan tai välttää esimerkiksi työvoiman vähentämiset.