Hyviä EU-uutisia elinkeinoelämälle

13.09.2017

Komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin vuosittaiseen unionin tilaa käsittelevään puheeseen liittyvät konkreettiset ehdotukset sisälsivät tänään hyviä uutisia elinkeinoelämälle.

On selvää, etteivät EU:n sisämarkkinat, yksi sen menestystarinoista, tule laajentumaan lähivuosina. Jos ja kun Britannia jää tulevan EU-eron myötä sisämarkkinoiden ulkopuolelle, Suomenkin kotimarkkinat pikemminkin kutistuvat. Siksi onkin etsittävä uusia markkinoita unionin ulkopuolelta ja tässä EU:n solmimilla kauppasopimuksilla on keskeinen rooli.

Kauppasopimukset ovat kuitenkin uhanneet jäädä yksittäisten jäsenmaiden sisäpolitiikan panttivangeiksi kuten Belgian Vallonian pyrkiessä kaatamaan EU:n ja Kanadan välisen vapaakauppasopimuksen. Nyt komissio puuttuu suomalaisenkin elinkeinoelämän toiveiden mukaisesti tähän ongelmaan.

Komissio ehdottaa kauppaneuvotteluiden aloittamista Australian ja Uuden Seelannin kanssa. Sopimuksen sisältö ei kattaisi enää kysymystä investointisuojasta, joka on edellyttänyt yksimielisyyttä jäsenvaltioiden kesken ja kansallisia ratifiointeja – ja aiheuttanut huolta EU:n kauppapoliittisesta toimintakyvystä. Investointisuojan parantaminen on elinkeinoelämänkin mielestä edelleen tärkeä tavoite, erityisesti haastavimmilla markkinoilla.

Puheenjohtaja Juncker nosti puheessaan esille konkreettisina ehdotuksina myös mm. teollisuuspolitiikkaan liittyvän strategian sekä aloitteet, joilla tartutaan entistä pontevammin kansalaisiakin huolestuttaviin ongelmiin kuten turvallisuusuhkiin ja pakolaistilanteeseen.

Vaikka Ison-Britannian EU-eroneuvottelut saavat runsaasti huomiota käytäväkeskusteluissa ja mediassa, EU:n merkittävä lainsäädäntötyö on koko ajan täydessä vauhdissa, ja unioniin jäljelle jäävät 27 jäsenmaata keskittyvät yhä enemmän jo tulevaan EU-yhteistyöhön.

Myönteisten EU-uutisten päivää lisäsi se, että Euroopan parlamentti näytti vihreää valoa Suomen kestävälle metsien käytölle.