Ilmoitusmenettelyn käyttöä syytä laajentaa ympäristöluvituksessa

Sipilän hallitus vie eteenpäin norminpurkuun liittyviä uudistuksia. EK esittää, että ilmoitusmenettely korvaisi jatkossa ympäristöhankkeiden muutosluvat.

Suomen hallitusohjelmassa on sitouduttu sujuvoittamaan sääntelyä. Esimerkiksi ympäristölupaprosessia halutaan kehittää yksinkertaisemmaksi, tehokkaammiksi ja nopeammaksi.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pienemmissä rutiinihankkeissa siirrytään ilmoitusmenettelyn käyttöön lupahakemusmenettelyn sijaan. Esimerkiksi Ruotsissa, Tanskassa ja Englannissa ympäristöhankkeiden ilmoitusmenettely on jo pitkään ollut arkipäivää.

Uudistusta koskeva ympäristönsuojelulain muutos on vastikään ollut lausuntokierroksella. Hallituksen esitys on oikeansuuntainen, mutta vaati vielä muutamia tärkeitä täsmennyksiä, sanoo johtava asiantuntija Satu Räsänen:

– EK:n näkemyksen mukaan ilmoitusmenettelyn käyttöalaa tulee laajentaa koskemaan kaikkia hankkeita, joille on jo kertaalleen myönnetty ympäristölupa. Toisin sanoen uutta ”muutoslupaa” ei tarvitsisi enää hakea, vaan asia hoidettaisiin viranomaisille tehtävällä ilmoituksella.

– Kyse on hankkeista, joista ei aiheudu uusia merkittäviä ympäristövaikutuksia. Näin ympäristön- ja luonnonsuojelun hyvä taso voidaan säilyttää.

Ympäristöministeriön teettämän selvityksen mukaan ilmoitusmenettelyn käyttöönotto juuri muutosluvituksessa olisi tehokkain keino keventää lupabyrokratiaa. Koska volyymit ovat suuret, uudistuksella voidaan vaikuttaa erittäin laajasti Suomessa tehtäviin investointeihin ja myös pk-elinkeinonharjoittajiin, muistuttaa Räsänen.

Ilmoituksen ja luvan välillä on suuri ero käsittelyajoissa: ilmoituksen nojalla muutoksen saa toteuttaa 3 kuukauden päästä, kun taas ympäristöluvan keskimääräinen käsittelyaika vuonna 2016 oli yli 18 kk.

Lue EK:n lausunto.