Yksi luukku läheni hivenen ympäristöasioissa – digitalisoinnissa kirittävää

Ympäristö- ja muiden vastaavien lupien hoito yhdeltä luukulta otti askeleen eteenpäin, kun valtioneuvosto sai tilaamansa selvityksen tarvittavista toimenpiteistä juhannuksen alla. Selvityksen mukaan yksi luukku edellyttää sekä lainsäädännön muuttamista että sähköisen asioinnin kehittämistä.

Selvitys antaa hyvän pohjan jatkovalmistelulle. Lainsäädännön valmistelu voidaan toivottavasti aloittaa pikimmiten, sillä erilaisten menettelyjen yhteensovittaminen on joka tapauksessa suuri urakka, tähdentää asiantuntija Satu Räsänen EK:sta.

Räsäsen mukaan työlle on hyvät edellytykset, kun hallitus päätti aiemmin keväällä ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen tehtävien kokoamisesta saman katon alle uuteen valtakunnalliseen valtion virastoon.

Tavoitteeksi hallintorajat ylittävä sähköinen palvelualusta

Valtioneuvoston saamassa asiantuntijaselvityksessä tunnustetaan sähköisten palvelujen merkitys. Käytännön toteutuksessa ei ole kuitenkaan vielä hurraamista. Yritysten kannalta tavoitteena tulee olla yksi sähköinen luukku, jonka kautta ne voivat toimittaa hakemuksensa ja tarvittavat tiedot vain yhden kerran ja ne menevät samalla kaikkien hankkeeseen sidottujen viranomaisten käyttöön.

–On välttämätöntä, että samaan aikaan lainsäädännön kanssa kehitetään valtionhallinnon yhteistä sähköistä asiointia. Tältä osin tarvitaan vielä roimasti lisää kierroksia valmisteluun sekä yhteistyötä eri ministeriöiden kesken. Työtä toivottavasti helpottaa myös hallituksen ”Luvat ja valvonta” -digikärkihanke, jonka rahoitus juuri varmistui, toteaa EK:n asiantuntija Irina Simola.

Helpotusta pk-yrityksille

Luvituksen kehittäminen on välttämätöntä, sillä tällä hetkellä jonossa odottaa yhteensä miljardiluokan investoinnit. Myös valtioneuvoston tilaamassa selvityksessä todetaan, että nykyiset menettelyt ovat raskaita, kun ympäristöön vaikuttavat hankkeet edellyttävät useita erillisiä viranomaispäätöksiä.

Yhden luukun palvelu on erityisen hyödyllinen pk-yrityksille. Pienet ja keskisuuret investoinnit halutaan yleensä toteuttaa tiiviissä aikataulussa, mihin yhden luukun ajattelu soveltuu erityisen hyvin.