Oikeusministeriö eteni automaattisen viranomaispäätöksenteon kysymyksessä – EK kannustaa ripeään etenemiseen

14.02.2020

EK:n toivoo kunnianhimoista aikataulua, kun automaattisten veropäätösten perustuslaillisuutta arvioidaan ja sen mahdollisesti edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia läpiviedään.

Viranomaisten digikäytännöt nousivat otsikoihin loppuvuonna, kun apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin toi esille epäilyn, ettei verottajan vakiintunut tapa tehdä veropäätöksiä automatisoidusti olisi perustuslain mukainen. EK puolestaan toi esille vakavan huolen siitä, että automaatiota koskeva epäselvyys voi halvaannuttaa julkisen sektorin digikehitystä vuosiksi. Samaan aikaan paine hallinnon tehostamiselle on huutava.

 

Oikeusministeriö on juuri julkaissut asiaa koskevan esiselvityksen, jossa se nostaa esille muun muassa virkavastuun kohdentamista koskevat kysymykset. Prosessi etenee oikeusministeriön mukaan jatkoselvityksellä ja kuulemisella tämän kevään aikana.  

 

Tuore esiselvitys on positiivinen ensimmäinen etappi, arvioi EK:n digijohtaja Taina Susiluoto:

 

”On tärkeää, että prosessi etenee nyt kunnianhimoisessa aikataulussa. Lainsäätäjiltä ja virkamiehiltä tulee löytyä yhteistä tahtoa, jotta hallintoa ja lainsäädäntöä saadaan tuotua lähemmäksi nykypäivän digitalisaatiovaatimuksia. Samaan aikaan on syytä tukea teknisten ratkaisujen kehittämistä ja sallia viranomaisille mahdollisuuksien rajoissa nykykäytäntöön pohjautuva päätöksenteko mahdollisimman nopeasti.”

 

EK:n näkemyksen mukaan on kaikin keinoin vältettävä pattitilannetta, jossa viranomaiset eivät epäselvän lainsäädäntötulkinnan takia pysty etenemään omassa digitalisaatiossaan ja hyödyntämään automaattista päätöksentekoa yhteiskunnan parhaaksi.

Suomi on hallitusohjelmassa sitoutunut julkisten palveluiden kunnianhimoiseen digitalisatioon, Taina Susiluoto muistuttaa.

 

”Päättäjillä on nyt näytön paikka. On toimittava nopeasti ja osoitettava, että Suomen digitaalinen tahtotila ja aidot teot kohtaavat.”