Pk-yritysten digitalisoituminen kansalliseksi tavoitteeksi 

15.08.2019

Yrityksen digitalisaation kehitysaste vaikuttaa merkittävällä tavalla sen tuottavuuteen, muutosketteryyteen ja muihin myönteisiin tekijöihin. Siksi on huolestuttavaa havaita, että pienten ja keskisuurten suomalaisyritysten digitalisoituminen on edennyt verkkaisesti, kirjoittavat EK:n Mika Tuuliainen ja Suomen Yrittäjien Joonas Mikkilä Kauppalehdessä 15.8.

Suomen Yrittäjien tuoreimman Pk-yritysbarometrin mukaan vain joka kymmenes yritys on digitaalisesti suuntautunut eli digitalisoinut merkittävän osan toiminnoistaan. Osuus ei ole noussut muutaman vuoden takaisesta.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n selvityksen mukaan vain yhdeksän prosenttia yrityksistä kokee olevansa digitalisaation edelläkävijöitä. Yli 70 prosenttia näkee digiosaamisessaan liiketoimintaa vaikeuttavia puutteita.

Miksi pk-yritysten kehitysasteesta on syytä olla huolissaan? Digitaalisesti suuntautuneet yritykset ovat muita yrityksiä uusiutumiskykyisempiä ja kasvuhakuisempia. Ne ottavat alttiimmin käyttöön uutta teknologiaa kuten tekoälyratkaisuja ja suuntaavat todennäköisemmin kansainvälisille markkinoille. Näillä yrityksillä on kaiken kaikkiaan positiivisempi kuva tulevaisuudesta ja suhdanteista.

Vastuu omasta kilpailukyvystä on aina yrityksellä itsellään. Tämä pätee myös liiketoiminnan digitalisoimiseen. Julkisella vallalla on kuitenkin tässä yhtälössä tärkeä paikkansa. On koko kansantalouden edun mukaista, että valtiovalta vauhdittaa pk-sektorin digiloikkaa eli luo edellytyksiä tuottavammalle yritystoiminnalle ja bisneksen uudistumiselle.

Päättäjät voivat kirittää kehitystä monella tapaa – esimerkiksi panostamalla osaamiseen ja innovaatioihin sekä purkamalla esteitä uuden teknologian soveltamisen tieltä. Digitalisaatiota edistetään myös huolehtimalla siitä, että markkinat toimivat tehokkaasti ja toimintaympäristö on vakaa ja ennakoitava. Samoin on tärkeää vahvistaa kuluttajien luottamusta digitaalisiin ratkaisuihin. Hallinnon on myös itse digitalisoiduttava ja näin kevennettävä yritysten byrokratiaa.

Esitämme, että Suomen elinkeinopolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi asetettaisiin digitaalisesti suuntautuneiden yritysten määrän lisääminen. Kun tässä onnistutaan, vaikutetaan myönteisesti myös kasvu- ja vientiyritysten etenemiseen.

Tämän tavoitteen toteuttamiseen tarvitaan yli hallituskausien ulottuva laaja-alainen politiikkaohjelma. Sen tueksi on syytä perustaa yrityskentän ja julkisen sektorin avaintoimijoista koostuva yhteistyöfoorumi. Niin varmistetaan, että poliittisen tason digikeskustelu käydään yritysten kielellä ja kehittämistoimet tuodaan lähelle pk-sektoria.

Joonas Mikkilä
digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät

Mika Tuuliainen
johtava asiantuntija
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Kauppalehdessä 15.8.2019