IPR-kiistat keskitetään markkinaoikeuteen

13.06.2013

Yritykset voivat jatkossa pysäyttää omistamiensa aineettomien oikeuksien loukkaukset entistä nopeammin. Tämä on keskeinen tavoite, kun IPR-kiistojen käsittely keskitetään markkinaoikeuteen, kertoo tuore Prima-lehti.

Syyskuussa toteutuva muutos on merkittävä askel yrityksille. Tähän asti muun muassa patentteja ja tavaramerkkejä koskevat kiistat on käsitelty Helsingin käräjäoikeudessa. Hallinnolliset kiistat on käsitelty Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunnassa.

Samaan aikaan tapahtuu toinen merkittävä muutos. Markkinaoikeuden riita-asioiden päätöksistä valitetaan suoraan korkeimpaan oikeuteen. Välistä jää pois hovioikeuden käsittely, joka kestää tyypillisesti noin vuoden.

Nopeutta ja laatua päätöksiin

Kun asiat siirtyvät erikoistuneille tuomareille, voivat yritykset odottaa perusteellisempia päätöksiä jo ensimmäisessä vaiheessa. Ammattituomareiden lisäksi markkinaoikeuden ratkaisukokoonpanossa voi olla sivutoimisia asiantuntijajäseniä, jotka ovat hankkineet osaamisensa esimerkiksi yrityksissä, järjestöissä tai yliopistossa. Jäsenten erilaisilla taustoilla pyritään turvaamaan, että ratkaisua pohditaan myös käytännön kannalta.

”Valmisteluun pitää panna enemmän voimia niin, että kaikilla on oikeudenkäynnin alkaessa selvää, mitkä ovat riitakysymyksiä. Jos valmistelu on heikkoa, puhuu toinen mustasta ja toinen valkoisesta”, sanoo markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola.

Mikkola kuuluttaa myös tuomareilta tiukempaa ja ankarampaa prosessin ohjausta. Osapuolille tulee asettaa tiukat aikarajat kirjelmien tekemiselle, jotta juna kulkee aikataulujen mukaan.

”Kaikkien intressissä ei aina ole saada nopeasti tietää, että loukkaa toisen oikeutta. Silloin voi olla halu pitkittää prosessia”, pohtii Mikkola.

Jos nyt tehtävä uudistus lyhentää toisen oikeuksien loukkausta vuodella, voi kyse olla erittäin merkittävistä hyödyistä. Nopeuden merkitys korostuu digitaalisessa maailmassa: tuotteet voivat olla jo vanhentuneita siinä vaiheessa, kun hitaan prosessin päätös lopulta tulee.

Lainsäädäntö seuraa teknistä kehitystä

Teknologinen kehitys lisää IPR-tuomareiden haasteita. Tuomioistuimessa pitää olla laintuntemuksen lisäksi myös teknistä osaamista. Tuomioistuimien ja myös yritysten tilannetta vaikeuttaa se, että lainsäädäntö kulkee toisinaan kaukana teknisen kehityksen perässä.

”Alan lainsäädäntö on EU-painotteista, eikä se siksi ole kaikkein nopeinta lainvalmistelua. Kiistat on kuitenkin ratkaistava, vaikka ei olisikaan ajantasaista lainsäädäntöä”, Kimmo Mikkola sanoo.

Tällaisissa tapauksissa tuomioistuin joutuu soveltamaan lakeja ja perustelemaan erityisen hyvin, miksi kyseiseen päätökseen on tultu. Tämä asettaa jatkossa entistä enemmän vaatimuksia oikeusistuimelle.