Johtava ekonomisti Penna Urrila EK:n talouspolitiikan johtajaksi

14.11.2017

VTM Penna Urrila on valittu Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n talouspolitiikasta vastaavaksi johtajaksi ja pääekonomistiksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. maaliskuuta 2018. Aiemmin Urrila on toiminut EK:ssa johtavana ekonomistina sekä talouden analyysista ja yrityskyselyistä vastaavan Talous ja tutkimus -ryhmän vetäjänä.

Talouspolitiikka-vastuualueen johtajana Penna Urrila on johtoryhmän jäsen ja vastaa EK:n veroryhmästä, palkkatilastoista sekä Talous ja tutkimus -ryhmästä.

Tehtävä herätti laajaa kiinnostusta Suomen johtavien ekonomistien keskuudessa. EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies on kuitenkin tyytyväinen, että oman talon sisällä on mahdollisuus kasvaa talouspolitiikan keskeiseen johtotehtävään.

– Suomen talouskasvun tukeminen ja julkisen talouden tervehdyttäminen ovat EK:n keskeisiä tehtäviä. Penna Urrilalla on vahva osaaminen näillä osa-alueilla sekä kirkas näkemys siitä, miten Suomea yritysten toimintaympäristönä pitää kehittää.

Tulevina vuosina yritysten toimintaympäristöä muuttavat nopeasti muun muassa digitalisaatio, väestön ikääntyminen sekä kansainväliset muutospaineet esimerkiksi yritysverotuksessa.

– Suomen talous on juuri jättämässä taakseen pitkän vaikean jakson. EK on avainasemassa vaikuttamassa siihen, että Suomi kehittyy muuttuvassa maailmassa avoimena eturivin yhteiskuntana, jossa yrityksillä ja kansalaisilla on hyvät menestymisen edellytykset, toteaa Penna Urrila.

EK:n talouspolitiikan vastuualueen nykyinen johtaja ja pääekonomisti Jussi Mustonen jatkaa EK:ssa vuoden 2018 loppuun saakka.

Mediakuvia Penna Urrilasta