Julkisten hankintojen sopimusehtoja käytettävä harkiten

02.07.2014

Valtiovarainministeriö julkaisi 2.7. uudet julkisten hankintojen sopimusehdot tavara- ja palveluhankinnoissa. Viimeksi vuonna 2009 päivitetyt ehdot uudistettiin työryhmässä, jossa myös EK oli mukana.

Hankintalaki velvoittaa käytännössä julkisen ostajan ilmoittamaan tarjouspyynnössään, millä sopimusehdoilla se tulee ostamaan tavaraa tai palvelua tarjouskilpailun voittaneelta yritykseltä. Hyvin usein tarjouspyynnöissä viitataankin juuri tavara- ja palveluhankintojen sopimusehtoihin (JYSE).

Uusituilla JYSE-ehdoilla tehdään kauppaa miljardeilla euroilla vuodessa, joten ehtojen käytännön merkitys on huomattava. Toivon mukaan valtiolla ja kunnissa ymmärretään hankintaan sovellettavien ehtojen vaikutus tarjouskilpailun lopputulokseen.

– Mikäli sopimusehdot ovat myyjälle kohtuuttomat tai ankarat, hinnat voivat nousta reilusti. Pahimmillaan käy niin, että kestämättömiä ehtoja edellyttävä ostaja ei saa ainuttakaan tarjousta, varoittelee EK:n kilpailuasiantuntija Jukka Lehtonen.

Kompromisseilla lopputulokseen

Yritykset ovat kokeneet JYSE-ehdot toisinaan liian ostajamyönteisiksi, eikä nyt uusittujen ehtojenkaan voi sanoa olevan kaikilta osin tasapainossa. Joitain elinkeinoelämälle tärkeitä muutoksia kuitenkin saatiin lisättyä ehtojen päivitykseen.

– Yritysten vahingonkorvausvastuulle saatiin viimeinkin yläraja, viisi kertaa hankintasopimuksen arvo. Aiempi rajoittamaton vahingonkorvausvastuu oli yrityksille niin käytännöllinen kuin kirjanpidollinen ongelma. Hinnoittelussa lähtökohtana ei ole enää koko sopimuskauden kestävä kiinteä hinta, vaan hintaa saa jatkossa muuttaa ehdoissa tarkemmin määrätyin perustein. Valitettavan ajankohtaiseen tarpeeseen tulee myös uusi täsmennys, jonka mukaan yritys voi vapautua sopimusvelvoitteestaan lakon kohdatessa, Lehtonen luettelee.

– Kaikkia EK:n toiveita ei ole toteutettu. Uusien ehtojen valmistelutyössä oli ajoittain haastavatkin hetkensä, kun myyjien ja ostajien intressit olivat joissain kysymyksissä täysin vastakkaiset. Valtiovarainministeriölle voikin nostaa hattua siitä asiantuntemuksesta, jolla vaikeaa hanketta vietiin päättäväisesti eteenpäin. Työryhmän puheenjohtaja laati lopulta kompromissiehdotuksen, jonka kaikki osapuolet pystyivät hyväksymään, kiittelee Lehtonen.

Uusittujen ehtojen äärellä on hyvä muistaa, että yleiset ehdot eivät sovi jokaiseen hankintaan, ja niitä on käytettävä harkiten. Samoilla ehdoilla ei voi ostaa siivousta ja sijoituspalveluja. Kilpailutukseen valmistautuvan hankintayksikön olisikin hyvä käydä etukäteen keskustelua yritysten kanssa siitä, millaisilla sopimusehdoilla kyseinen hankinta on järkevä toteuttaa. Toimialalla saattaa olla käytössä vakiintuneet, tasapuolisiksi koetut ehdot. Silloinkin kun toimialan omia ehtoja ei haluta käyttää, niistä voi löytyä hyviä elementtejä täydentämään JYSE-ehtoja.