Jyri Häkämies: Suomalainen omistajuus on professuurinsa ansainnut

08.02.2021

Aalto-yliopistoon saadaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen omistajuuden professuuri. Hanke pääsee toteutumaan EK:n ja muiden toimijoiden mahdollistettua sen perustamisrahoituksen. Tavoitteena on, että tuleva professori voisi aloittaa virassaan viimeistään vuoden 2022 alusta.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan nyt ollaan ottamassa isoa askelta koko Suomelle:

”Omistajat ovat ensimmäinen ja tärkein edellytys yritystoiminnan syntymiselle. Siksi halusimme olla rahoittajana mukana mahdollistamassa omistajuusprofessuurin saamista Aalto-yliopiston Kauppakorkeakouluun. Tämä on tärkeä keino lisätä omistajuuden ymmärrystä ja arvostusta yhteiskunnassa”.

Kauppakorkeakoulun dekaanin Timo Korkeamäen mukaan uudella professuurilla tulee olemaan keskeinen rooli omistajuuteen liittyvän akateemisen tutkimustiedon tuottamisessa ja sen jalkauttamisessa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi:

”Omistajuuden eri muotojen vaikutuksista yritysten toimintaan ja menestykseen työnantajina, kasvun moottoreina ja veronmaksajina on yllättävän vähän huippuluokan tutkittua tietoa. Uusi professuuri täyttää tätä vajetta ja toimii myös omistajuusteemaan liittyvän tutkimuksen ja opetuksen suunnannäyttäjänä”.

Professuurihankkeen isä on omistamisesta kirjan kirjoittanut Tero Luoma, joka yhdessä Ensto Investin omistajiin kuuluvan Lari Raitavuon kanssa on koonnut hankkeelle tukijoita.

Professuuria ovat tukeneet Elinkeinoelämän keskusliiton ohella muun muassa Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Saastamoisen säätiö, Pörssisäätiö, Perheyritysten liitto, Oras Invest, Ensto Invest ja Yksityisyrittäjäin säätiö.

Aalto-yliopisto ottaa lahjoituksia vastaan edelleen. Myös yksityishenkilöillä on mahdollisuus tukea omistajuuden professuuria ja sen ympärille rakennettavan osaamiskeskuksen luomista tekemällä lahjoituksen Kauppakorkeakoululle.

”Tämän tärkeän alan osaamista Suomessa voi nyt edistää niin pienillä kuin suuremmillakin lahjoituksilla”, Timo Korkeamäki sanoo.

Omistajuuden professuuri on kokoaikainen ja lahjoitusten avulla sen perusrahoitus turvataan 20 vuodeksi. Professorin rekrytointiprosessi on jo käynnistetty ja tavoitteena on, että uusi professori voisi aloittaa tehtävässään viimeistään vuoden 2022 alussa.

Lisätiedot lahjoittamiseen liittyvissä asioissa:
Helena Salminen, Aalto-yliopiston lahjoittajasuhteet, helena.salminen@aalto.fi, puh. 050 475 7108