Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma näyttää suuntaa kestävään talouskasvuun

03.01.2014

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä on julkaissut ehdotuksensa Suomen kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi.

Ohjelma antaa suuntaviivoja ekologisesti kestävälle talouskasvulle ja työpaikoille. Keskeistä on vahvistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä luoda edellytyksiä luonnonvarojen kestävään käyttöön.

Ohjelmassa materiaalitehokkuudella tarkoitetaan muun muassa säästeliäämpää luonnonvarojen käyttöä, tehokasta sivuvirtojen hallintaa, jätteen määrän vähentämistä ja materiaalin kierrättämisen lisäämistä tuotannossa.

Elinkeinoelämän keskusliiton asiantuntijan Anna Virolaisen mukaan materiaalitehokkuusohjelma tarjoaa joustavat puitteet materiaalitehokkuuden edistämiseksi Suomessa:

-Ohjelmassa on erityisen hyvää se, että siinä ymmärretään Suomen rooli globaalissa materiaalitaloudessa ja työnjaossa. Positiivista on myös toimialakohtaisten erojen ja erityispiirteiden huomioiminen. Tämä on keskeinen edellytys sille, että materiaalitehokkuudessa saadaan aikaan konkreettisia tuloksia.

Ohjelma esittää kahdeksan toimenpidettä materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Uusien toimintatapojen, liiketoimintojen ja uusien teknologioiden kehittäminen korostuu, mitä Virolainen pitää hyvänä.

Ohjelma sisältää myös ehdotuksen ympäristölupien keventämis- ja selkeyttämishankkeesta yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi, mikä vauhdittaisi materiaalitehokkuuden käytännön etenemistä.

Tärkeä toimenpide-ehdotus on myös aktiivinen vaikuttaminen EU:n materiaalitehokkuuspolitiikkaan. Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma onkin osa Suomen kansallista valmistautumista uudistuvaan EU:n jäte- ja resurssipolitiikkaan, johon liittyen komissio antanee ehdotuksen kesään 2014 mennessä.

Tutustu EK:n näkemyksiin EU:n jäte- ja resurssipolitiikasta.

Tutustu kansalliseen materiaalitehokkuusohjelmaan tarkemmin TEM:in verkkosivuilla.