Materiaalitehokkuus yhtenä kiertotalouden lenkkinä

27.05.2016

Yksi päivän polttavista puheenaiheista on kiertotalous. Äskettäin ilmestyneessä valtioneuvoston kanslian julkaisussa kiertotalous nähdään kansantaloutta vahvistavana samalla, kun luonnonvarojen käyttöä ja niistä aiheutuvia ympäristövaikutuksia voidaan vähentää.

Kiertotalouden kokonaisuudessa myös valmistava teollisuus on keskeisessä roolissa. Materiaalien ja energian käytön tehostaminen omassa tuotantotoiminnassa on osa yritysten uudistumista ja ansaintalogiikkaa. Parannettavaakin silti löytyy.

Vähälle huomiolle saattaa jäädä, että esimerkiksi pk-yrityksen muuttuvista kustannuksista jopa yli puolet voi syntyä materiaalien käytöstä. Materiaalikatselmuksessa yrityksen materiaalien käyttö käydään järjestelmällisesti läpi ulkopuolisen asiantuntija-avun turvin. Materiaalikatselmus onkin yritykselle käytännön työkalu, jolla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja samalla vähentää ympäristövaikutuksia. Katselmus tuottaa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tuotannon sisäisten materiaalikiertojen tehostamiseksi sekä materiaalien käytön ja jätteen määrän vähentämiseksi. Suurin osa löydetyistä toimenpiteistä on yleensä toimintatapamuutoksia, jotka eivät vaadi edes mittavia investointeja. Materiaalikatselmusten hinta on keskimäärin 15 000–30 000 euroa ja Motivan hyväksymän konsultin suorittamaan katselmukseen voi saada hankeavustusta työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Hyviä kokemuksia muovialalta

Motiva on julkaissut tuloksia Muoviteollisuuden kilpailukyky -hankkeesta, jossa materiaalikatselmuksilla haettiin säästöjä muoviteollisuuden yrityksissä. Hankkeessa mukana olleiden yritysten keskimääräinen vuotuinen säästöpotentiaali oli noin 420 000 euroa yritystä kohden. Jos keskimääräistä materiaalin säästöpotentiaalia peilaa muovi- ja kumiteollisuuden vuosittaisiin materiaaliostoihin, tarjolla on yli 50 miljoonan euron tehostamispotentiaali alan yrityksille Suomessa. Materiaalikatselmuksien toimenpide-ehdotuksista jopa 80 prosenttia kohdistuu varsinaisen tuotantoprosessin materiaalikiertojen tehostamiseen. Mukana olleiden yritysten katselmukset tuottivat keskimäärin lähes 30 toimenpide-ehdotusta ja heti toteutettavia toimenpiteitä oli keskimäärin 13 kappaletta.