Kasvavalle ilmastorahoitukselle tarvitaan toimivat kriteerit ja hyvä valvonta EU:ssa

EU:n komissio haluaa uudella Kestävän Euroopan investointiohjelmalla ja oikeudenmukaisen siirtymän mekanismilla saada Eurooppa polulle kohti ilmastoneutraalia vuotta 2050 (kasvihuonekaasujen päästöt ja poistot yhtä suuret). EU:n vihreän kasvun ohjelma Green dealin ensimmäiset ehdotukset sisältävät rahoituksen suuntaamista entistä voimakkaammin fossiilisista polttoaineista riippuvaisten alueiden ilmastotoimiin.

EK:n mukaan yritysten investointitarpeet ovat huomattavan suuret siirryttäessä vähähiilitalouteen, ja EU:n rahoituksen painopisteen siirto yhä vahvemmin ilmastotoimiin on kannatettava ehdotus.

– EU:n rahoituksen kriteereiden ja valvonnan tulee olla läpinäkyvää ja selkeää, jotta rahoitus todella edistää ilmastoneutraaliutta kaikissa jäsenmaissa. Mitään teknologiaa tai toimialaa ei tule kategorisesti sulkea pois, kuten esimerkiksi ydinvoimaa tai hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia sekä uudelleenkäyttöä, sanoo EK:n johtava asiantuntija Kati Ruohomäki.

Green dealin vaatimia investointeja rahoitettaisiin Kestävän Euroopan investointiohjelmalla, jolla käynnistettäisiin jopa tuhannen miljardin euron ilmastoinvestoinnit seuraavan kymmenen vuoden aikana. Osa tätä ohjelmaa on oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, jolla rahoitettaisiin alueiden siirtymistä kohti ilmastoneutraaliutta. Mekanismin suuruus olisi 100 miljardia euroa, ja se sisältäisi kolme osaa: ”oikeudenmukaisen siirtymän rahasto”, InvestEU-ohjelman ilmasto-osa sekä Euroopan investointipankin työkalu julkiselle sektorille. EU-budjetin ja aluekehitysrahojen uudelleen kohdistamisen lisäksi komissio pyytää jäsenmailta ”uutta” rahaa noin 7,5 mrd euron edestä.