Kasvihuonekaasupäästöt vähenivät Suomessa edelleen

Tavallista lämpimämpi sää, sähkön nettotuonnin lisääntyminen ja talouden taantuma johtivat kasvihuonekaasupäästöjen vähentymiseen Suomessa noin 5 prosentilla viime vuonna.

Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan Suomen kasvihuonekaasujen kokonaismäärä oli viime vuonna 60,1 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä.

Päästökauppasektorille kuuluvassa energiantuotannossa päästöt alenivat noin 2,5 prosentilla, sillä maakaasun, kivihiilen ja öljyn käyttö väheni. Päästökaupan ulkopuolisilla aloilla, kuten liikenteessä, maataloudessa ja jätteiden käsittelyssä, päästöt vähenivät yhteensä noin prosentilla.

Päästökaupan ulkopuolisille aloille on määritelty EU:ssa maakohtaiset päästökiintiöt, ja Suomi oli vuonna 2014 hieman tämän kiintiön alapuolella.