Kesäkuussa pientä nousua teollisuudessa

11.08.2015

Teollisuustuotanto nypähti ylöspäin kesäkuussa, mutta ei sen enempää, kuin on soveliasta odottaa kuukausittaiselta vaihtelulta. Kausitasoituksessa muuttuivat myös aikaisemmat havainnot sen verran, että kokonaisuus näyttää nyt vähemmän kehnolta.

Kaikki on kuitenkin samaa nollan ympärillä kiehnaamista, mihin on viime vuosina totuttu. Muutos oli samantapainen useimmilla toimialoilla. Suhdannebarometrin näkymätkään eivät kirkastuneet, mikä tarkoittaa käytännössä taantuman jatkumista ainakin kuluvan vuoden loppuun.

Samaan aikaan tiedetään teollisuuden kuitenkin saaneen melko paljon uusia tilauksia. Tilastokeskuksen mukaan uudet tilaukset ovat lisääntyneet jo pitkään. Tilaukseen sitoutuva tuotanto jakautuu varsinkin telakkateollisuudessa pitkälle tulevaisuuteen.

Teknologiateollisuuden tilaukset lisääntyivät yli 80 % viime vuoden kesäkuusta. Koko teollisuudessa lisäystä oli yli 50 %. Viime vuoden syyskuussa nousua oli myös reippaasti, mutta näin korkealle kasvuluvut eivät ole aiemmin yltäneet.

Vaikutus nähtäneen ennen pitkää myös tuotannossa, mutta tuo lupaus ei ole tähän mennessä vielä toteutunut. Ei nimittäin ole selvää, missä suhteessa tilaus lisää tuotantoa. Esimerkiksi kansainvälisen konsernin saama tilaus voi työllistää yhtiön ulkomaisia yksiköitä, jolloin kotimaan tuotannossa lisäystä ei välttämättä synny.

Kauppatase on kääntynyt ylijäämäiseksi

Ulkomaankaupassa ei kehitys ole ollut sen parempaa. Viime kuukausina tuonti on kuitenkin vähentynyt vientiä enemmän ja kauppatase on sitä kautta kääntynyt ylijäämäiseksi. Tähän ovat vaikuttaneet öljyalan tavanomaista pitemmät huoltoseisokit huhti- ja toukokuussa, jotka ovat näemmä pudottaneet tuontia enemmän kuin vientiä. Erityisen autuaallista tuonnin vähentyminen ei kuitenkaan ole, sillä suurin osa siitä on juuri raaka-aineita, tuotantohyödykkeitä ja investointitavaroita. Vain noin 10 % on kulutustavaraa. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että tuonnin vähennyttyä vientikin vähenee yleensä jonkin ajan kuluttua.

Teknologiateollisuuden vienti on hiukan lisääntynyt, mutta toukokuun vientiä nostaa yksittäinen laivatoimitus. Kysymys ei näin ehkä ole yleisemmästä kasvun kiihtymisestä.

Muilla pääaloilla nousua ei ole syntynyt. Kemianteollisuudessa on päinvastoin selvää laskua, mikä johtuu öljytuotteiden viennin vähentymisestä. Euroopan elpyminen ei ole toistaiseksi kovin paljon avittanut Suomen vientiä, mutta vienti euroalueelle on kuitenkin lisääntynyt.

Työllisyys heikkenee tasaista vauhtia

Työttömien määrät kasvavat hiljalleen, eikä kausitasoitettu 10 % tasokaan ole enää kaukana. Tilastokeskuksen virallinen työttömyysaste aliarvioi kuitenkin todellista työttömyyttä. Niin sanottuja piilotyöttömiä, jotka eivät täytä työvoimatiedustelun työttömyys-kriteerejä, oli kesäkuussa 150 tuhatta. Koulutuksissa, työllistettynä tai kuntoutuksessa olevia on lisäksi noin 100 tuhatta henkilöä. Työ- ja elinkeinoministeriön luvuista laskettu työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta kuvastaa paremmin todellisuutta. Tämän indikaattorin taso lähentelee jo 14 prosenttia.

Teollisuustuotantoon, vientiin ja työllisyyteen liittyvää grafiikkaa (pdf)