Kilpailukykyä henkilöstön monimuotoisuudesta – käytännön kokemuksia 8.3.

17.02.2012

EK:n seminaarissa käsitellään monimuotoisuuden eri näkökulmia kuten sukupuolta, osittaista työpanosta sekä monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä. Diacorin, Microsoftin, Sodexon ja HOK-Elannon edustajat kertovat kokemuksistaan.

Henkilöstön monimuotoisuus on keino varmistaa, että yritys saa laaja-alaisen osaamisen ja työpanoksen käyttöönsä. Kun monimuotoisuutta johdetaan ja kehitetään määrätietoisesti, yritys menestyy kiristyvässä kilpailussa sekä työmarkkinoilla että liiketoiminnassa.

EK:n seminaarissa käsitellään monimuotoisuuden eri näkökulmia  kuten sukupuolta, osittaista työpanosta sekä monikulttuurisuutta ja kansainvälisyyttä. Puheenvuoroja kuullaan yrityksiltä, jotka ovat jo pitkällä monimuotoisuuden systemaattisessa kehittämisessä.  Hyviä käytäntöjä on jo olemassa.

Diacorin, Microsoftin, Sodexon ja HOK-Elannon edustajat kertovat kokemuksistaan:

  • mitä hyötyä monimuotoisuudesta on yrityksen liiketoiminnalle ja kilpailukyvylle
  • miten monimuotoisuus näkyy organisaatiossa
  • miten sitä johdetaan ja kehitetään
  • mitä ongelmia on kohdattu ja miten niistä on päästy yli
  • kuinka työntekoa ja toimenkuvia voidaan mukauttaa
  • miten työ- ja perhe-elämää voidaan käytännön järjestelyin/työn organisoinnilla parhaiten yhteensovittaa
  • kuinka saadaan naisia miesvaltaisille aloille
  • kuinka työvoimapulaa voidaan ratkoa kansainvälisellä rekrytoinnilla

Tervetuloa kuulemaan ja vaihtamaan kokemuksia! Ilmoittaudu 6.3. mennessä. Seminaari on maksuton.

Lisätiedot:
Asiantuntija Anu Sajavaara
puh. 040 705 0939

Asiantuntija Piia Vuoti
puh. 044 577 0403