Koronan takia tehtyjen työttömyysturvan tilapäisten poikkeussäännösten voimassaolo jatkettu vuoden loppuun

30.06.2020

Eduskunta on hyväksynyt työmarkkinakeskusjärjestöjen ehdotukset palkansaajien työttömyysturvan tilapäisten poikkeussäännösten jatkamisen kuluvan vuoden loppuun saakka. Nämä muutokset ovat ”vastapaino” eräille tilapäisille työlainsäädäntömuutoksille (esim. lomauttamiseen liittyvät määräajat), joiden voimassa oloa on niin ikään jatkettu vastaavasti.

Työttömyyspäivärahaa maksetaan ilman 5 päivän omavastuuaikaa. Valtio rahoittaa kokonaisuudessaan omavastuuajalta maksettavat päivärahat.

Työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu niiden lomautusten aikana, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäisaika ei kulu 1.7.2020 alkaen myöskään muilla kokonaan tai osittain työttömillä.

Työttömyysturvan työssäoloehto on 13 viikkoa, jos se ei muutoin täyty. Heinäkuun alusta lyhennetty työssäoloehto koskee myös peruspäivärahan saajia.

Työttömyysturvan suojaosuus nousee 300 eurosta 500 euroon kuukaudessa.

Järjestöjen ehdotuksesta valtion rahoittaa peruspäiväraha vastaavan osuuden lomautusajan päivärahoista kuluvan vuoden ajan. Tämä parantaa Työllisyysrahaston maksuvalmiutta arviolta 600 miljoonalla eurolla ja supistaa työttömyysvakuutusmaksujen nostotarvetta tuleville vuosille.

Kela on maksanut yrittäjille työmarkkinatukea koronan aiheuttaman yritysten toiminnan keskeytymisen tai olennaisen vähentymisen perusteella. Yrittäjien oikeus työmarkkinatukeen jatkuu saman sisältöisenä kuluvan vuoden loppuun saakka.

Työvoimapalveluihin tehtyjen väliaikaisten muutosten voimassa oloa jatketaan niin ikään. Lomautettujen yritystoimintaa tai opintoja ei tutkita TE-palveluissa. Työllistymissuunnitelman tekemättä jättäminen ei johda työttömyyspäivärahan menettämiseen.